Sermayenin Demokratikleşmesi

Günümüzde ancak kaynaklarını en yüksek değer yaratacak alanlara yönlendirebilen toplumların ekonomileri büyüyebilecek. Bunu sağlamanın yolu da finans piyasalarında rekabetin ve serbestliğin sağlanmasından geçiyor. Finans piyasalarında gerçek manada rekabetin sağlanabilmesi bu piyasaların politikadan arındırılması ve yoğunlaşmanın önlenmesi ile gerçekleştirilebiliyor. Politik ve ekonomik gücün sınırlı sayıda kişi ve kurumun elinde toplanması, kaynakların bu kişi ve kurumlara ve [...]

Cazibe Merkezi

“Kaderimizi yıldızlarda değil, kendi içimizde aramalıyız.” William Shakespeare Ülkemizin gelişmesi için yatırıma, yatırımların gerçekleşmesi içinse yabancı sermayeye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla sermayeyi ülkemize çekebilmek için çeşitli politikalar izliyoruz, uluslararası tahkimin kabul edilmesi gibi. Ancak, günümüzde entellektüel sermaye, finansal sermayeden daha önemli. Lider ülkeler bilgili ve yaratıcı beyin açıklarını, bu özelliklere sahip kişileri ülkelerine cezbederek kapatıyorlar. ABD’nin [...]

Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye

“Binlerce kilometre sürecek bir yolculuk, küçücük bir adımla başlar” Konfiçyüs Uygulanmayan kararlar değer yaratmaz. Sahiplenilmeyen kararlar ise iyi uygulanamaz. Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin en önemli faydalarından biri de kararların katılımcı anlayışla alınmasını ve dolayısı ile iyi uygulanmasını sağlamaktır. Bu, kuruluşlar için olduğu kadar, toplumlar için de geçerli. Önceleri toplum yaşamını etkileyen konular, oy hakkına sahip [...]

Zenginliğin Formülü Kalite

“Bazı insanlar çevrelerine bakar ve ‘Neden?’ diye sorar. Ben hayal ederim ve ‘Neden olmasın?’ derim.” Robert F. Kennedy Michael Milken 1980′lerde Amerika’nın yeniden yapılanmasına en büyük katkısı olan kişilerden biriydi. Hayali “kapitalin demokratikleşmesi,” yani yeni işler geliştirmek ve/veya eski işleri yeniden yapılandırmak için gerekli paranın, sadece zenginliğe veya güce ulaşmış kişilere değil, yaratıcı fikirleri ve [...]