Kurumsal Güven

“Bir kuruluşta güven yaratmanın en iyi yolu bütün kapıları yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve bütün yönlere doğru- açmaktan geçer.” Robert H. Rosen Güven insan ilişkilerinin olduğu kadar, kurumlar arası ilişkilerin de sağlıklı gelişmesinin temelidir. Dünya küçüldükçe, kurumlararası ilişkiler ve karşılıklı bağımlılık artıyor. Başarının önemli kaynaklarından biri ise paylaşımdan ve bu ilişkileri geliştirmekten geçiyor. İşte bu [...]

Güven Açığı

“Doğruları söyleme, sorumlu bir yurttaş olmanın baş koşuludur.” J. Edgar Hoover Kamu sektörü bütçe açıklarının, enflasyon olarak topluma getirdiği ağır sorunları çözmek üzere ciddi bir program başlatmamız çok uzun zaman aldı. Ancak, bugün kamunun bütçe açıklarından daha önemli bir açığı var: Kendisine duyulan güven açığı. Bugün toplumun her kesiminde, hatta kamu çalışanlarında da kamu hizmetlerinin [...]

Bizden Olan Değil – En İyi Olan

“Kendi saygınlığınıza değer veriyorsanız, kaliteli insanlarla bağ kurun. Yanlış insanlarla birlikte olmaktansa, yalnız olmak yeğdir.” George Washington İnsanlığın ve kurumların gelişmesinin önündeki en önemli engeller, zihinlerdeki engeller. Yönetim pozisyonları için bireysel ve/veya ortaklaşa yaptığımız seçimlerde kullandığımız kriterler, önemli ölçüde toplumsal başarıyı etkiliyor. Bu seçimlerimizde önceliği kendimize yakın hissettiklerimize mi veriyoruz? Yoksa o işi en iyi [...]

Ödünç Yönetici

“Günümüz dünyasında hiç bir kuruluşun ticari başarısı sosyal sorumluluklarından ayrı düşünülemez.” Bilgi ve iletişim çağında en sınırlı kaynak insanların zamanı ve ilgisi. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerini pazarlamak isteyen şirketler sadece kendi endüstrilerindeki şirketlerle değil, aynı zamanda insanların zaman ayırdığı ve ilgi gösterdiği her konu ile rekabet halindeler. Kısacası, en zor elde edilen ve en değerli [...]

2020′ de AB Ve Türkiye

“Gelecek, düşlerinin güzelliğine inananlarındır” Eleanor Roosevelt Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yirmi yıl sonra gelebileceği noktanın 2020 yılının haber spotlarına nasıl yansıyabileceğini düşleyelim: “Dünyanın en büyük dört borsasının (New York, Londra, İstanbul ve Şangay) başkanları İstanbul’da toplanarak, ortak standartlar konusunda bir anlaşma imzaladılar.” “Basra Körfezi’ndeki deprem sonrasında kesilen petrol sevkiyatının dünya enerji dengesine olumsuz etkilerini [...]

Patent Kanunlarında Reform

“Bir sonraki adımı gördüğünüz anda, değişim başlamış demektir.” William Drayton Fikri mülkiyet haklarının patent kanunları ile korunması gelişmiş ülkelerin gerek ikili ticaret anlaşmalarında, gerekse Dünya Ticaret Örgütü aracılığı ile uluslararası ticaret anlaşmalarında önem verdikleri konuların başında geliyor. Aslında, patent kanunları serbest piyasa ekonomisinin belli bir konuda etkin işleyememesini düzeltmek üzere, devlet otoritesi tarafından piyasaya bir [...]

Sınırları Aşmak

“Kuşun kanatlanıp uçabilmesi için kabuğun kırılması gerekir.” Lord Alfred Tennyson Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel ülke sınırları değil, zihinlerdeki sınırlar. Ülke sınırlarını aşan stratejiler geliştiren şirketler, belli boyutlara gelince global oyuncu olabilecek imkanlara kavuşuyorlar. İspanya’nın ve İspanyol şirketlerinin izledikleri stratejilerden öğrenebileceklerimiz var. Bir yandan İspanya ekonomisini yeniden yapılandırırken, diğer yandan İspanyol şirketleri faaliyetlerini yakın [...]