Her Hata Bir Zenginlik Fırsatı

“Yaratıcılık kendinize hata yapma özgürlüğü tanımanızdır.” Scott Adams Toplumsal yaklaşımlarımızdan biri de her hatayı bir suçlama fırsatı olarak görmemiz. Dolayısı ile hataları saklamak, hatanın kusurunu birilerinin üstüne atmak ve her hata ile ilgili bir suçlu aramak içgüdüsel bir yaklaşım haline geliyor. Oysa, her hata altın değerinde bir öğrenme fırsatıdır. Korkarak, saklayarak veya başkalarını suçlayarak bu [...]

Kurumsal Yaratıcılık

“Dünyayı hayalgücü döndürür.” Albert Einstein Şirketler yüksek değer yaratma potansiyellerini kurumsal yaratıcılıklarını geliştirerek yakalıyorlar. Çünkü birçok rakip şirkete göre daha başarılı olmanın getirisi, yeni bir rekabet alanı yaratıp, en azından bir süre için, tek oyuncu olmakla elde edilecek getiriden genellikle daha az oluyor. Şirketlerin yaratıcılık kapasitelerini geliştirmeleri ise bilinçli bir yönetim ile sağlanıyor, tesadüfen olmuyor. [...]

Eğitim Planlaması

“Yaşam açık bir defterdir; eğitimse ona başarı öyküleri yazmanıza yardımcı olur.” Joyce A. Myers Şirketler insan kaynaklarının önemini ve bu değerli kaynağın geliştirilmesi için yatırımlarının artması gereğini görmeye başlıyorlar. İlk refleks olarak da çalışanlarının piyasada sunulan eğitimlerden “cazip” olanlarına daha yoğun olarak katılmalarına imkan sağlıyorlar. Hatta çalışan başına yılda kaç saat eğitim verdiklerini ölçüp, bunu [...]

Değer Yönetimi

“İyi bir yönetim, iyi bir kazançtan önce gelir.” Portekiz atasözü Günümüzde şirketlerin performansları dönemsel karlılıkları ile değil, değer yaratma potansiyelleri ile belirleniyor. Belli bir dönemdeki karlılık o dönemdeki kararlardan ziyade, ağırlıklı olarak daha önce alınmış olan kararların ve o dönemdeki piyasa şartlarının bir sonucudur. Oysa ki, bir şirketin piyasa değeri geçmişe değil, geleceğe odaklıdır. Piyasa [...]