E-Birey

“Başdöndürücü bir hız yaşandığı çağımızda geleceğin mirasçıları kendilerini yetiştirenler olacaktır” Eric Hoffer İnsanlık tarihi sonsuz bir gelişme serüveni. İnsan, doğa güçlerini kontrol altına alma ve onları daha güzel bir yaşam için kendi yararına kullanma mücadelesinde büyük ilerlemeler kaydetti. Atölyeden fabrikaya geçiş, pamuğu ipliğe dönüştüren ilk tekstil fabrikaları ve buhar makinalarının başlattığı sanayi devrimi büyük patlamalarla [...]

Fikrin Gücü

“Her devrim önce bir fikir olarak dogar.” Ralph W. Emerson Dünyayi degistiren ordular, silahlar veya ekonomik güç degil, fikir gücüdür. Ister sosyal, isterse bilimsel veya ekonomik olsun, en büyük devrimler yeni bir fikrin ortaya konmasi, paylasilmasi ve yayginlasmasi ile gerçeklestirilmistir. Bir fikir ne kadar hizla yayginlasir ve benimsenirse degisim de o kadar hizli ve etkili [...]