Yaşam Kalitesi

“Eylemin başlangıcı düşünce değil, sorumluluk almaya hazır olmaktır.” Dietrich Bonhoeffer Daha güzel bir dünya ile birlikte daha güçlü, yurttaşları mutlu bir Türkiye, yeni bir binyıla girerken en temel ortak özlememiz. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri de, özlemlerini gerçek kılmak için gerekli araçları yaratabilme ve çözüm üretebilme yeteneği. O halde bu, gerçekleştirilebilir bir [...]

Yaşam Kalitesi

Yaşam kalitesi tanımı ve ölçülmesi güç bir kavram. Çünkü birbirinden farklı birçok boyutu içeriyor ve zaman, mekan ve kişiye göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle, yaşam kalitesi göreceli, öznel bir kavramdır. Ancak, yaşam kalitesini “insanların birey ve topluluk olarak özlemlediklerini gerçekleştirebilmeleri” olarak tanımlamak bu dinamikliği, göreceliliği ve öznelliği de içinde barındırıyor. Çünkü, insanoğlunun belki de en [...]

Dünyayla Rekabet

“Rekabetin olmadığı bir ortamda büyük işler başarmak çok kolaydır.” Willian van Home Bir ülkenin rekabet gücünü belirlemede en etkili performans ölçütü gelişmenin geçmişle değil, diğer ülkelerle karşılaştırmasından elde edilir. Dünya Ekonomik Forumu’nun ortak bir metodoloji ile ülkelerin performanslarını karşılaştıran “2000 yılı Küresel Rekabet Raporu” yayınlandı. Ülkemiz 59 ülke içerisinde rekabet gücü açısından 29. olarak değerlendiriliyor. [...]