Beyin Gücü

Türkiye önemli bir reform sürecinden geçiyor. Kamunun rolü yeniden tasarlanıyor, finansal sistem yeniden yapılandırılıyor ve hatta siyaset yapma anlayışı populizmden tutarlı politika üretme anlayışına dönüşüyor. Küresel pazarlarda rekabet gücümüzü ve refah düzeyimizi artırmak için bütün bu yapılanlar gerekli, ancak yeterli değil. Toplumsal refah düzeyini artırmak için küresel pazarlar için yüksek katma değer yaratabilmeliyiz. Bunun için [...]

Sosyal Sorumluluk

Yaşam sorumluluk gerektirir. İçinde yaşadığımız toplumda, ülkemizde ve Dünya’da yaşam kalitesinin arzuladığımız düzeye gelmesi için kişisel ve kurumsal olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Şirketlerin yerine getirmesi gereken dört temel sorumluluk var: (i) Ekonomik – verimli ve karlı olmak, (ii) Hukuki – kanunlara uymak, (iii) Etik – kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak, ve [...]