Dünya Ticaretini Geliştirmek

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Doha’da başlattığı yeni görüşme sürecinde farklı ülkelerin ortaya koydukları talepler, aslında ülkeler arasında ne denli önemli çıkar çatışmalarının olduğunu ortaya koyuyor. Ticaretin serbestleşmesinin tüm dünya için refah düzeyinin artması anlamına geleceği, yaygın kabul gören bir teori. Ancak buna rağmen, ülkeler bu genel refah artışından çok, refahın kendi ülkeleri açısından dağılımına odaklanıyorlar. [...]

A.B.D. ile Stratejik İşbirliği

Uzun senelerdir A.B..D. ile ilişkilerimiz ağırlıklı olarak siyasi ve askeri konularla sınırlı olarak gelişti. Türkiye’nin Kore savaşındaki rolü, NATO’daki güvenilir müttefik olma özelliği, soğuk savaş yıllarında verdiği mücadele ve Ortadoğu’da barışa yönelik girişimleri ve işbirlikleri Amerikan hükümeti ve silahlı kuvvetleri nezdinde Türkiye’nin stratejik ortak olarak algılanmasını sağladı. Ancak, Amerika’daki Türkiye karşıtı azınlıkların özellikle iç politakada [...]

Küresel Rekabet Gücü – 2

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak için sadece kamu sektöründe değil, özel sektörde de zihniyet değişimi gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun “2001 yılı Küresel Rekabet Raporu” bu konuda belirgin ipuçları veriyor: Yetmişbeş (75) ülkenin rekabet gücünü ve bu konudaki gelişme hızını karşılaştıran rapora göre Ülkemizin konumu şirket seviyesinde yeni buluşlar açısından 71.; özel sektörün Ar-ge faaliyetlerine verdiği önem [...]

Küresel Rekabet Gücü – 1

Bir ülkenin rekabet gücünü belirlemede en etkili performans ölçütü gelişmenin geçmişle değil, diğer ülkelerle karşılaştırmasıdır. Dünya Ekonomik Forumu’nun ortak bir metodoloji ile ülkelerin performanslarını karşılaştıran “2001 yılı Küresel Rekabet Raporu” yayınlandı. Ülkemiz 75 ülke içerisinde rekabet gücü açısından 33. olarak değerlendiriliyor. Bu konum geçen bir önceki yılın dört sıra altında. Ancak, asıl endişe verici değerlendirme [...]