Test Odaklı Eğitim Sistemi

source url Dünya ile rekabet edebilmek için tüm kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmalıyız. Ülkemizde her yıl yaklaşık 17 milyon ilköğretim ve lise öğrencisi zamanlarının önemli kısmını okullarda ve dersanelerde hayatlarını etkileyecek bir teste hazırlanarak geçiriyorlar. Ülke kaynaklarının böylesine önemli bir kısmının ne kadar etkin kullanıldığını sorgulamalıyız. Eğitime ilişkin sorgulamalar genellikle okul sayısı, öğretmen sayısı, GSMH’dan ayrılan pay [...]

gay male visdeo clips

Kamu Yönetimi Reformu

concecuencias de ver porno Devletin rolü sadece ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılıyor. Bu tartışma kamu otoritesinin en azından beş sorumluluk alanında etkin görev yapması gereğini ortaya koyuyor: (1) Hukukun üstünlüğünün geçerli kılınması, (2) Piyasa ekonomisinin her hangi bir oyuncuya çıkar sağlayıcı şekilde bozulmasına neden olacak müdahalelerden kaçınılması ve makroekonomik istikrarın korunması, (3) Temel altyapı ve eğitim, sağlık ve sosyal [...]

charter digital cable sucks

Piyano ve Strateji

watch Piyano, Mozart’tan bu yana pek de değişmeyen keyifli bir müzik aleti. Üstelik, dayanıklılığı da yüksek. Piyano öğrenenlerin çoğu, daha yüksek bir modele geçişi gerekli kılacak beceri seviyesine ulaşamıyorlar. Dolayısıyla, nispeten pahalı bir ürün olan piyano bir kez satın alındığında nesiller boyu yenilenmiyor. Dünyada salonları süsleyen 40 milyon kadar piyano var. Büyük çabalar sonucu piyano pazarının [...]

mature ac dc

Tarımsal Destekler

fuck you cool search Serbest piyasa ekonomisini savunan gelişmiş ülkeler, en büyük devlet müdahalesini tarım sektörüne sağladıkları desteklerle yapıyorlar. Dünya Bankası tarafından hazırlanan kapsamlı bir çalışma, gelişmiş ülkelerin tarım sektörüne yaptıları müdahalelerin hem kendi ülkelerinde, hem de dünya da fakirliği artırdığını açıkça ortaya koyuyor. Küresel büyümenin sürdürülebilmesi ve fakirliğin azaltılması için gelişmiş ülkelerde politikacıların, dolayısıyla devletlerin, yapmaları gerekenlerin başlarında [...]

fort herkimer amateur radio