İnsanı Kazanan İşinde de Kazanır

Toplam kalite yönetimi insan mutluluğunu esas alan bir yönetim felsefesidir. Bu felsefenin bir kurum içindeki kullanım etkinliğini ölçmek için geliştirilen Mükemmellik Modeli’nin temelini oluşturan en önemli kavramlardan biri de motivasyonu ve katılımı yüksek çalışanların iş sonuçlarını da iyileştirdiğidir. Mükemmellik Modeli’nin ortaya koyduğu bir diğer önemli kavram da “ölçülmeyen performansın geliştirilemeyeceği” ilkesidir. Çalışanların motivasyonu ve katılımı [...]

Sosyal Girişimcilik

Girişimcilik sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal sorunların çözümünde de etkili oluyor. 21. yüzyılın toplumsal sektör kuruluşlarının yüzyılı olacağı görüşü günümüzde en çok yandaş bulan değerlendirmelerden birisi. Bu görüşü savunanlar, yalnızca sivil toplum kuruluşlarının toplumun gerçek potansiyelini en geniş ölçekte seferber etme olanağına sahip olduğuna dikkat çekiyorlar. Bunda önemli bir doğruluk payı var. Çünkü [...]

Sosyal Girişimcilik

Girişimcilik fikir üretmek, yenilik veya geliştirme yapmaktır. Girişimciliğin tanımında yenilikçilik vardır, risk alma, fırsatları kovalama ve hayata geçirme vardır. Vehbi Koç, Steve Jobs gibi başarılı girişimciler birçok insanın yaşam kalitesinin gelişmesine, binlerce insanın çalışabileceği kurumların oluşmasına ve ortaklarının kâr elde etmelerine neden olmuşlardır. Girişimcilik işsizlik sorunun aşılmasında, ekonomik gelişmenin sağlanmasında, kaynakların daha etkin kullanılmasında ve yeni endüstrilerin oluşmasında [...]

Su ve Küresel Yönetim

Yaşamın temelini oluşturan temiz su kaynaklarının gitgide tükenmesi ve kirlenmesi dünyanın en önemli problemlerinden biri haline geliyor. Suyun ekolojik dengeleri bozacak düzeyde tüketimi ve kirletilmesi sorununa çözüm bulabilmek, yeryüzünün 50%’sini kaplayan ve dünya nüfusunun 40%’nın yaşadığı bir alana yayılmış olan 300 su havzasının iyi yönetilmesini gerektiriyor. Dünyada yaşamın sürdürülebilir kılınması için insanların karşılıklı bağımlılıklarını çok [...]

İyi Liderleri Seçebilmek

İster siyasette, ister iş dünyasında, isterse gönüllü kuruluşlarda lider seçiminde ne kadar başarılıyız? Yönetim pozisyonları için bireysel veya kollektif olarak yaptığımız seçimlerde kullandığımız kriterler, önemli ölçüde toplumsal başarıyı etkiliyor. Bu seçimlerimizde önceliği kendimize yakın hissettiklerimize mi veriyoruz? Yoksa, o işi en iyi yapacak olanlara mı? Bizim için bir işe akrabalarımızı, hemşerilerimizi, partililerimizi, ırkdaşlarımızı, dindaşlarımızı veya [...]

Reel Sektörde Değişim

Ülkemizde makro ekonomik düzeyde önemli reformlar gerçekleştiriliyor. Ancak, bu reformların yarattığı altyapı üzerinde şirketlerimizin de başarıyı yakalamalarını istiyorsak, reel sektörde de önemli bir değişim aşamasının eşiğinde olduğunu anlamalıyız. Öncelikle, devletten ihale almak, teşvik almak, rekabete karşı devlet aracılığı ile avantaj sağlamak, devletten veya devlet aracılığıyla kredi almak suretiyle rekabet avantajı yakalamak her geçen gün daha [...]