Krizde İnsan Kaynakları

Son ekonomik krizde milyonu aşkın çalışan işini kaybetti. Bu durum işin kaybedenleri zor durumda bıraktığı gibi, şirketleri de en önemli varlıkları olan insan kaynağı yönetimi açısından zorluyor. Böylesi güç ekonomik şartlarda verilen ilk tepki şirketin küçültülmesi ve çalışan sayısının azaltılması olunca şirket sadece yetişmiş insan kaynağından mahrum kalmış olmuyor, aynı zamanda çalışmaya devam edenlerin morali [...]

İçimizdeki Leonardo Da Vinci

İstanbul’un fethinden bir sene önce doğan Leonardo sadece dünyada yapılmış en iyi resimler arasında sayılan “Mona Lisa” ve “The Last Supper” gibi eserleri meydana getiren bir ressam değil, aynı zamanda tanınmış bir mimar ve heykeltraş; uçan bir makine, bir helikopter, paraşüt, bugün itfaiyecilerin kullandığı uzayan merdiven, dünyanın ilk dönen sahnesi gibi buluşları olan bir mucit; [...]

Kurumsal Yönetim

İster devlet, ister şirket, isterse gönüllü kuruluş olsun kurumlar insanlar tarafından belli amaçlara ulaşmak için oluşturulan yapılardır. Zaman içerisinde kurumların yönettikleri kaynaklar artmakta ve sorumluluk alanları genişlemektedir. Dolayısıyla kurumların yönetim yapılarının ilişki içinde oldukları tüm kesimlere güven verici nitelikte olması önem kazanmaktadır. Kurumsal yönetim, bir kurumdaki yönetim ve kontrol sistemlerinin kurumun etkinliğini sağlayıcı, görünür, saydam, [...]

GSMH Ölçümünde Kalitenin Rolü

Her yıl, özellikle de gelişmiş ülkelerin, GSMH hesaplarında servis sektörünün payı artıyor. Üstelik ülkeler arasındaki GSMH’nın gelişme hızları arasındaki farkların en belirgin göstergesi de verimlilik düzeyi ve gelişme hızı oluyor. Aynı zamanda dünya borsalarında şirketlerin değerlerinin belirleyicileri arasında da verimlilik artışları var. Enflasyona sebep olmadan yakalanabilecek büyüme hızları da verimlilik artış hızıyla belirleniyor. Dolayısıyla, servis [...]

Çözüm Ortakları

Dünya ile rekabet edebilmek için özel sektörde de önemli anlayış değişikliklerine ihtiyaç var. Ülkemizde üzerinde çok konuşulan ancak yeterince uygulanmayan bir kavram da “odaklanma”. Odaklanma sadece birçok iş kolunda faaliyet gösteren grupların iş sayısını azaltması değil, aynı zamanda tek bir işi yaparken dahi sadece yüksek katma değer yaratabildiğimiz faaliyetleri yapmak, diğerlerini ise onları daha iyi [...]