Offset Uygulamaları

Geçen hafta Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ülkemizde ilk kez “Offset” uygulamaları konusuda bir sempozyum düzenledi. “Offset” kelime anlamıyla hafifletmek, yumuşatmak ve yükü azaltmak manasına gelmektedir. Son elli yıldır dünya ticareti içerisindeki yeri artan offset uygulamaları büyük çaplı kamu alımlarında, özellikle savunma sanayii ihalelerinde, ihaleyi kazanan firmalarca üstlenilen ve ihaleyi açan ülkeden ithalat yapma garantisidir. Ana [...]

Aile Şirketlerinde Kuşak Değişimi

Sadece ülkemizde değil, dünyada da şirketlerin %80’i aile şirketi. Sadece küçük şirketler değil, dünyanın en büyük 500 şirketinin %40’ı da aile şirketi. Ancak, aile şirketlerinin %70’i ikinci kuşağa geçemiyor, geçenlerin de %50’si üçüncü kuşağa aktarılamıyor. Tipik bir aile şirketinin ömrü ise 24 seneyle sınırlı. Aile şirketlerinin belki de en güçlü yönleri hızlı karar verebilme ve [...]

Değer Yaratmak

Şirketlerin ana hedefi uzun vadeli olarak artı değer yaratmaktır. Bir başka ifade ile kullandıkları sermayeye iyi bir getiri sağlamaktır. Artı değer yaratan ve yaratmaya devam eden şirketlerin de piyasa değeri artar ve hissedarları mutlu olur. Şirketlerin kullandıkları sermaye sadece şirkete verilen nakit olarak algılanmamalı. Şirketlerin kullandıkları sermaye konusunda bilginin sağlandığı araç bilançolardır. Bilançoda belirtilen sermaye [...]