AB Üyeliği ve İçerik Açığı

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik görüşmelerine başlaması yine ileriki bir tarihe kaldı. AB vatandaşlarının çoğunun Türkiye’nin üyeliği konusunda endişeleri var. Bu durum, ne kadar vizyoner olursa olsun, AB ülkelerinin liderlerini de etkiliyor. İçinde yer almak istedğimiz takımın diğer oyuncularının bu konudaki bakış açılarını değiştirmeksizin elde edilecek AB üyeliği de ileride başka sorunlara yol açabilir. İnsanların bakış [...]

2020 İçin Rekabet Stratejileri

Geçmişi değiştiremeyiz, ama geleceği kazanabilir veya kaybedebiliriz. 2020 yılında daha güçlü bir Türkiye, refah düzeyi daha yüksek vatandaşlar istiyorsak, bugünden 2020 yılı için düşünce ve eylem olarak hazırlanmalıyız.Hazırlanmamız gereken ortam, için önce 2020 yılında dünyanın nasıl şekilleneceğine ilişkin öngörüyü ortaya koymalıyız. 2020 yılında bizi küreselleşmenin daha da ilerlediği, ancak yerel farklılıklara daha duyarlı bir dünya [...]

Tam Zamanında Eğitim

Bir kurumun en önemli kaynağı çalışanlarıdır. Nitelikli çalışanlara sahip kuruluşlar diğer sınırlamaları aşabilecek çözümleri de üretebilirler. Dolayısıyla, bir kuruma nitelikli insanları cezbetmek kadar mevcutları geliştirmek de önem taşıyor. Her kaynak için olduğu gibi insan kaynağının geliştirilmesi de iyi planlama ve etkin uygulama gerektiriyor. Şirketler insan kaynaklarının önemini ve bu değerli kaynağın geliştirilmesi için yatırımlarının artması [...]

Yaratıcı Zekat

Büyük dinlerin ortak ilkelerinden birisi de toplumsal dengenin sürdürülebilmesi icin çevremizdekilerin sorunlarına ilgi duyma ve onlara yardım etme sorumluluğudur. Çağımızda sadece iş dünyasında değil, toplumsal sorunların çözümünde de sadece daha çok kaynağı hareete geçirmek değil, aynı zamanda mevcut kaynakları da daha verimli kullanmak gerekiyor. Bu nedenle sosyal sorumluluklarımızı yerine getirirken iyi yönetim ve yaratıcılık konularına [...]