E-Devlete Doğru

31 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda bu hafta nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını sağlayan Mernis projesi hayata geçti. Bu Türkiye’nin birçok konuda yeniliklere başlama konusunda öncüler arasında olmasına rağmen, uygulamada ne kadar verimsiz ve yavaş olduğunun sadece bir göstergesi. Özelleştirme konusundaki performansımız da bu kanuda benzer bir gösterge oluşturuyor. Oysa, zamanı etkin kullanmak refah düzeyimizi artırmanın [...]

Başarılı Takımlar Oluşturmak

Kurumların çalışma düzenleri sadece organizasyon yapılarıyla değil, aynı zamanda çeşitli konularda gelişme ve değişime uyum sağlamak üzere kurulan takımlarla belirleniyor. Geçici veya düzenli bir görev için kurulan takımların başarısı kurumların değişim ve gelişim sağlamasını ve yaratıcılık düzeylerini etkiliyor. Organizasyonların yapısı ve işleyine ilişkin kurallara gösterilen özen takım çalışmaları için gösterilmiyor. Oysa, başarılı takımlar oluturmak kurumsal [...]

Bilgiye Dayalı Yaratıcılık

Hayattaki en önemli unsurlar var olduklarında değil, yokluklarında dikkatimizi çekerler: Oksijen, su, sağlık, sevgi ve güven gibi. Yakın geçmişte Şişecam firması da bu kavramı kullanarak cam için “ya olmasaydı?” anlayışını başarılı bir reklamda kullanmıştı. Elektriğin bu vazgeçilmezler arasına girmesi 120 sene önce başlayan bir teknoloji devrimi sayesinde gerçekleşti. Elektrik toplumların sosyolojik yapılarını bile değiştirdi. Örneğin, [...]

Geleceğin Liderleri

İçinde yaşadığımız toplumu ve çocuklarımızın yaşayacağı ortamı şekillendirmek için yeni liderlik kavramlarını iyi anlamalıyız. Lider, insanları bir hedef doğrultusunda harekete geçirebilen kişidir. Her insan hayatı boyunca çeşitli konularda ortalama 250 kişinin davranışlarını değiştiriyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda, herkes bir liderdir. Ancak, etkilediği kişi sayısı, bu etkinin sürekliliği ve harekete geçirilen kaynakların boyutu toplumsal liderleri diğerlerinden [...]