İtibar Yönetimi

İnsanların ve kurumların en önemli varlığı itibarlarıdır. Toplumda itibar kazananlar toplumu yönlendirme, daha çok iş kazanma ve daha geniş kaynakları harekete geçirme fırsatlarını yakalarlar. İtibar, uzun bir sürede tutarlı davranışlarla kazanılır, ancak çok kısa sürede yitirilebilir. İtibar kazanmanın özü Mevlana’nın şu sözleriyle özetlenebilir: “Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol.” Bir başka ifade ile, eylemlerin, söylemlerle [...]

Üniversite Reformu

Üniversiteler bir toplumda bilgi üretimi ve yaratıcılığın geliştirilmesi için büyük öneme sahip kurumlardır. Ülke refahını artırmak için değer yaratma potansiyelimizi artırmalıyız. Bu ise ancak bilgi ve yaratıcılık düzeyimizi artırarak sağlanabilir. Yaratıcılık için serbest ve çeşitlilik gösteren düşünce geliştirme ortamlarına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, üniversitelerimiz için tek tip ve merkezi bir yönetim tarzını benimsemek ulusal yaratıcılık düzeyimizin [...]

Kamu Yönetimi ve Etik Değerler

Kamu sektöründeki “güven açığı” kamu yönetiminin en önemli sorunu haline geliyor. Bu durum, özellikle demokrasi ile yönetilen toplumlarda, sistemin yönetim ve yönlendirme yetkinliğini de zedeliyor. Tüm dünyada kamu sektörünün, özellikle son dönemde, yitirdiği toplumsal güveni tekrar kazanabilmesi için etik değer ve davranışlara özen göstermesi gerekiyor. Nitekim, Avusturalya, Yeni Zelanda, Hollanda, Norveç, Finlandiya, Portekiz, İngiltere, A.B.D. [...]