Başarılı İnsanların Sırları

Bazı insanlar kendilerinin ve başkalarının hayatlarında önemli ve olumlu gelişimler sağlarlar ve başarılı olarak kabul edilirler. Başarılı insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, onların birçok ortak noktasının olduğunu ortaya koyuyor. Öncelikle başarılı insanların yüksek bir özgüvene sahip olduğu belirlenmiş. Bir başka ifade ile başarılı insanlar kendilerine değer verir ve güvenirler. Bu özgüven onların yaratıcılık için gerekli olan [...]

AB ve Dünya Liderliği

Bu sene 13-15 Ekim’de KalDer tarafından düzenlenecek Kalite Kongresi’nin ana teması “AB ve Dünya Liderliği” olarak belirlendi. KalDer, Avrupa Birliği’nin geleceğini Avrupa’nın en büyük kenti, İstanbul’da tartışmaya açarak AB’ye düşünsel boyutta katkıda bulunmayı hedefliyor. Peki AB, dünyaya liderlik yapma misyonunu üstlenebilir mi mi? AB’nin böylesi bir gücü ve imkanı var mı? AB vatandaşları böyle bir [...]

Üst Kurulların Bağımsızlığı

Devlet doğru ve etkin çalıştığında vatandaşlarının refah düzeyi artıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi günümüzde çoğu devletin benimsediği yönetim düzeni. İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geliştirecek fırsatlara sahip olabilmeleri için etkin bir kamu otoritesine gerek var. Kamu otoritesinin en azından beş sorumluluk alanında etkin görev yapması gereği var: (1) [...]