Türkiye’nin Tanıtımı

Ülkemizi hem yurt içinde, hem de yurt dışında yeteri kadar iyi tanıtamıyoruz. İşte ispatı: (i) Türkiye’ye ilk kez gelen yabancıların %95’inden fazlası olumlu bir şekilde şaşırmış olarak ayrılıyor!! Bir başka ifade ile, gelirken oluşturmuş olduğu beklentileri aşan bir ülkeyle karşılaşıyor. Dolayısıyla, yurt dışındaki tanıtımımız ülkemizde karşılaştıkları gerçekleri yansıtmaktan uzak!! (ii) Türkiye hakkında yazılmış kitaplardan en [...]

Dünyaya Örnek AB

Geçtiğimiz hafta İstanbul’daki Kalite Kongresinde AB’nin geleceği, dünyaya liderlik edip, edemeyeceği tartışıldı. Sonuç: AB içine kapanık, korumacı bir anlayış yerine dünyayı daha iyiye götürmeye çalışan vizyoner bir yaklaşımı benimserse, hem kendi sorunlarını aşmada, hem de değerleriyle takip edilecek bir örnek oluşturarak liderlik yapabilir. AB’nin dünya liderliği için öncelikle bir fırsatın olması gerekiyor. Soğuk savaşın bitmesiyle [...]

Verimsizlik Yolsuzluktan Daha Kötü

“İki şişe süt çalanla, iki şişe sütü sokağa döken arasında ne fark var?” Yolsuzluk gerçekten bir toplum kanseridir. Ancak, yolsuzluktan elde edilenlerin bir kısmı da olsa topluma geri dönerken, verimsiz kullanılan kaynaklar toplum açısından da tamamen yitirilmiş demektir. Dolayısıyla kamu kaynaklarını kullanırken yolsuzluk kadar önem verilmesi gereken bir başka konu daha var; o da, popülizm [...]

Uzmanlık Loncaları

Değer yaratmanın en önemli girdisi bilgidir. Zaten çağımıza “bilgi çağı” denmesinin nedeni de en büyük zenginlik yaratma kaynağının tabii kaynaklar, fiziki sermaye yatırımları değil, bilgi olmasıdır. Microsoft gibi dünyanın en değerli şirketlerinin yatırımlarının fiziki yatırımlar değil, bilgi yatırımları olması bu olgunun en güzel örneklerindendir. Bilgi çağında organizasyon yapılarında da önemli değişiklikler oluşmaktadır. Bilginin diğer sermaye [...]

Küresel NATO

Devletin en önemli rolü güvenlik ve istikrar sağlamak. Özellikle 11 Eylül’den sonra küresel tehdit algılamasında önemli değişimler yaşanıyor. Artık savaş açmak için insanların bir devlet olarak örgütlenmelerine ihtiyaç kalmadı. Kimliği, sınırları ve gücü belirsiz (terörist olarak nitelendirilen) topluluklar da dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip bir devlete savaş açabiliyorlar! Örgütlü suç şebekeleri, uyuşturucu, silah, insan [...]