İyi CEO

Lider ile yönetici arasındaki fark yöneticinin işi iyi yapması, liderin ise iyi işin iyi yapılmasını sağlaması olarak özetleniyor. Ülkemizde de şirketler dünya rekabetine açıldıkça, şirketlerin en üst düzey yöneticilerinin hem iyi birer lider, hem de iyi birer yönetici olmalarının önemi daha iyi anlaşılmaya başlandı. Dolayısıyla, sadece yönetmek değil, aynı zamanda yönlendirmek sorumluluğunu da üstlenen en [...]

Güçlü Olan Kazanır

Ülkelerin saygınlığı ve refah düzeyi rekabet gücü ile belirleniyor. Davranışlarını tutarlı ilkelere dayandıran ve güçlü olan ülkeler uluslararası konularda da başarıyı yakalıyorlar. Bu nedenle, öncelikli olarak rekabet gücümüzü artırmayı ulusal bir hedef haline getirmeliyiz. Örneğin, askeri güç açısından diğer ülkelere kıyaslandığında önemli bir güç farkına erişmiş olan A.B.D., Irak’a müdahalede uluslararası kurumların onayına ihtiyaç duymadan [...]