Yarını Arayışlar

Geçtiğimiz hafta sonu ARGE Danışmanlık ve NMC tarafından “Yarını Arayışlar” toplantısı düzenlendi. Toplantıya, fikirleriyle, kararlarıyla ve eylemleriyle ülkemizin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip bakanlar, fikirleriyle farklılık yaratan iş adamları, emekli generaller, ekonomistler, dış politika uzmanları ve bilim adamları katıldı. Toplantının hedefi bu kişileri bir arada 20 yıl sonrası için kritik önem taşıyan konuları bugünden düşünmeye ve [...]

Şirketi ve Karlılığı Büyütmek

Büyümek ve karlılığı artırmak her şirketin en önemli konularının başında geliyor. Bu konudaki çalışmalar büyümenin her sektörde, her coğrafyada ve işin her safhasında gerçekleştirilebileceğini gösteriyor. Büyümeyi yakalayabilmek için iş süreçlerinde, organizasyon yapılarında ve stratejik yaklaşımda değişimler gerekiyor. Her şirkette büyümeyi sınırlayan faktörler farklı olduğu için herkese uygulanacak tek bir reçete yok. Süreç iyileştirmeleri satın almadan, [...]

Kariyer Değerlidir

İşimiz, hayatımızın önemli bir kısmını alıyor ve dolayısıyla toplumdaki algılanmamızı tanımlıyor. Birisiyle tanıştığınızda sorulan ilk üç sorunun (i) Adınız?, (ii) Nerelisiniz? ve (iii) Ne iş yaparsınız? olması, işin insan hayatındaki önemini vurguluyor. Zaten, iş ve eş seçimi insanın mutluluğunu etkileyen en önemli seçimler İşin insana sağladığı kazanımları doğru değerlendirmek, işte başarı için önemli bir ilk [...]

Çok Yaşa Çok Çalış

Tıptaki gelişmelerin hızının, insanın bu gelişmeleri bireysel ve sosyal hayata uyarlama hızından fazla olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bundan 200 yıl öncesinde ortalama ömür 36 yıl iken, bugün 80’e yaklaştı. Özellikle gen biliminde ve yapay organ üretimindeki gelişmeler hızlandıkça, yaşam süreleri ve yaşam kalitesi de artacak.Bilim adamları ilk kez 150 yıl yaşayacak insanın bugün hayatta olanlar [...]

Boyutun Önemi

Ülkemizdeki şirketlere baktığımızda küresel anlamda büyük şirket sayısının çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu durum ülkemizdeki şirketleri küresel amanda rekabet gücünden de yoksun kılıyor mu? Büyüklük önemli mi? Şirket büyüklüğünün rekabet avantajı yaratması ağırlıkla ölçek ekonomisi kavramıyla açıklanır. Ölçek ekonomisi özellikle daha büyük üretim tesislerinde elde edilen birim maliyetlerin düştüğü teknoloji ile çalışan sektörlerde önemli bir [...]