Birleşmenin Kaçınılmazlığı

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ulaşım maliyetlerinde düşüşler ve dünya ticaret kurallarındaki liberalleşme iş dünyası için ülke sınırlarını gün geçtikçe önemsiz hale getirmekte. Diğer yandan, ekonomik ölçek tanımında da önemli değişiklikler gözlenmekte. Yeni teknolojiler üretim tesislerinde ekonomik ölçek boyutlarının küçülmesine yol açarken, bilgi kaynakları, teknoloji geliştirme, marka, imaj ve dağıtım kanallarında ekonomik ölçekler büyümekte. Birçok [...]

Özelleştirme ve Kamu Reformu

Özelleştirme Türkiye’nin, lügatına giriş tarihi itibarıyla öncüler arasında olduğu, uygulama açısından ise çok geri kaldığı bir kavram. Dar anlamıyla, hisseleri kamu sektörü tarafından tutulan şirketlerin hisselerinin özel sektöre satılması (bazen de devredilmesi) anlamına geliyor. Daha geniş açıdan bakıldığında ise özelleştirme aslında liberal piyasa ekonomisine geçiş sürecinin bir parçasıdır. Şirket hisselerinin kim(ler)de olduğu, şirketin iş sonuçlarını [...]

E-birey ve E-devlet

Dünyada önemli bir devrim gerçekleşiyor: İnsanlar için iletişimde zaman ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıran, bilgiye erişim maliyetlerini neredeyse sıfırlayan ve zenginleştirici paylaşımı mümkün kılan İnternet Devrimi… Sanayi devriminin kitlesel üretimle getirdiği zenginlik artışını, internet bilgi paylaşımı ile sağlayacak. Her devrimde olduğu gibi kazananlar ile kaybedenler olacak ve kazananların çoğu öncüler arasından çıkacak. Bu, kişiler, şirketler, [...]

Zihinlerdeki Sınırları Aşmak

Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel ülke sınırları değil, zihinlerdeki sınırlar. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle gelen küreselleşme, ülke sınırlarının önemini azaltıyor. Sadece ekonomik olarak değil, kültürel olarak da beğenilen ve değer yaratan ürünler, sadece üretildikleri ülkede değil, aynı zamanda tüm dünyada talep görebiliyorlar. Ancak, değer ve beğeni yaratmak üretim aşamasından önce daha tasarım aşamasında pazara [...]