Yerel Yönetim Reformu

Ülkemizde önemli bir reform süreci başladı. Kamu Yönetimi Temel Kanunu geçici maddeler haricinde TBMM’nce kabul edildi. Sırada İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri Kanun tasarıları var. Bu kanunlarla kamu yönetiminin iyi yönetişim ilkelerine uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu reform süreciyle, kamu yönetiminde şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik ve hizmetlerin hedef vatandaş kitlesine en yakın [...]

Risk Yönetimi

Risk, tehditleri ve fırsatları içeren belirsizliktir. Risk almadan kazanç sağlamak ise imkansızdır. Dolayısıyla, her iş risk içerir. Önemli olan riskleri iyi yönetebilmektir. Yönetim kurullarının en önemli görevlerinden biri de kurumun karşılaşabileceği riskleri iyi yönetebilmektir. Risk yönetimi başta yönetim kurulları olmak üzere, CEO’nun, üst yönetimin, iç ve dış denetçilerin odaklanmaları gereken bir konudur. Risklerin iyi yönetilmediği [...]