Krizleri Yönetebilmek

Yönetimin performansı sadece iş sonuçlarıyla değil, aynı zamanda krizler karşısındaki tavırlarla da belirginleşir. Bu nedenle, krizleri yönetebilmeye hazırlıklı olmak hem kurum açısından, hem de yönetim açısından önemlidir. Şirketler birçok boyutta krizlerle karşılaşabiliyorlar. Öncelikle çevre şartlarında beklenmedik gelişmeler krizlere sebep olabiliyor. Bu krizlere hazırlıklı olabilmek için çevre koşullarını sürekli olarak yakından izlemek ve riskler oluştuğunda aşırı [...]

Kariyeri Yönlendirebilmek

İnsanların hayatlarında yaptıkları en önemli iki seçim, iş ve eş seçimi. Hayatın önemli bir kısmı bu iki seçimle şekilleniyor. Şimdi, bilinçli bir iş ve kariyer seçimi için atılması gereken adımlara odaklanalım. İyi bir iş seçimi yapabilmenin ilk adımı iyi bir özdeğerlendirme yapmaktan geçer. İnsanın kendisini iyi tanıması, doğru seçimler yapabilmesini, başarıyı ve mutluluğu yakalayabilmesini sağlar. [...]

Tutumluluk Verimlilik, Etkinlik

Refah düzeyimizi geliştirmek için toplum olarak bu kavramları yaşamımızın her evresine yansıtmayı öğrenmeliyiz. Özellikle de kamu kaynaklarının kullanımında tutumlu, verimli ve etkili olmayı sağlamalıyız. Ülkemizin kamu kaynaklarını kullanmada bu kavramlardan uzak olması bugünkü yüksek borç seviyemizin en önemli nedenlerinden birisidir. Yüksek borçlar nedeniyle uzun süredir ödemekte olduğumuz yüksek faizler ise ülkemizdeki yatırımların artırılması için gerekli [...]

Vergi Reformu

Devleti devlet yapan en önemli unsurlardan birisi de vergi koyma yetkisidir. Bu yetkisini sorumlu, adil ve etkin bir şekilde kullanamayan devletlerin vatandaşlarının güvenini kazanması, uluslararası arenada saygı kazanması ve ekonomisini etkin bir şekilde yönetmesi mümkün olamaz. Nitekim, gerek tarihte, gerekse günümüzde devletlerin etkinliğini açıklayan en önemli unsurlardan birisi de sorumlu, adil ve etkin bir gelir [...]