Hızlı Şirket

Vakit nakittir” sözü zamanı etkin kullanmanın ve hızın önemini en iyi açıklayan sözlerdendir. Birçok yönetici hızdan çekinir. Hızın yanlışlıklar yaratacağına, kontrolü kaybettireceğine inanır. Oysa, hızlı olmak riski artırmaz, azaltır. Hızlı olmak kaliteyi azaltmaz, artırır. Hızlı olmak, maliyetleri artırmaz, azaltır. Çünkü hızlı olmak, yanlış kararları önler ve yapılmış olan üretimin modasının geçmesi, değerinin düşmesi gibi riskleri [...]

Karmaşıklık Maliyetlidir

Birçok şirket yenilik peşinde koşarken, sistemlerine gereğinden çok karmaşıklık yüklediğinin farkına varamıyor. Oysa, karmaşıklık maliyettir. Getirisi olmayan karmaşıklık, karlı ürünlerin sırtında yük olarak kalır, şirketi zor durumda bırakabilir. Karmaşıklık sisteme çok farklı unsur nedeniyle girebilir. Örneğin, aynı ürünün farklı boyutlarda hazırlanması (aynı ceketin 50, 52 ve 54 beden olarak hazırlanması gibi), aynı tasarımın farklı girdilerle [...]

Zamanı Yönetmek Hayatı Yönetmektir

Yaşam kalitesini artırmak isteyen, öncelikle zamanı iyi yönetmeyi öğrenmeli. Çünkü zaman, hayat demektir, yaşam demektir. Bu nedenle, bir insanı ve geleceğini en iyi tanımlayan unsur, zamanını nasıl kullandığıdır. Zamanı kullanırken sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de düşünenler ve gelecek için yatırım yapanlar, geleceği şekillendirebilmek için adım atanlar, arzuladıkları geleceği yakalama şansını artırırlar. Zamanın algılanmasında [...]

STK’lardan İş Dünyasına Dersler

Güçlükten güç doğar. Zorlukları aşmanın en önemli kazanımı bu süreçte edinilen yetkinliklerdir. Sivil toplum kuruluşlarını (STK) yönetmek bir işi yönetmekten daha güç olduğundan, STK yönetimlerinden iş dünyası için önemli dersler çıkarılabilir. STK yönetiminin güçlüğü dört nedene bağlanabilir: (i) genellikle hedefler çözülmesi güç bir toplumsal sorunu içerir; (ii) kaynakların (zaman ve maddi) çoğu gönüllülerden geldiğinden yönetimin [...]

Değişim Projeleri

Değişim süreçlerinin hız kazanması değişim projelerinin yönetim kalitesinin önemini artırıyor. Bu nedenle, değişimi yönetmeye çalışanlar hedeflenen değişimin içeriğini, hangi ortamda gerçekleştirileceğini ve nasıl algılanacağını iyi anlamak zorundalar. Değişimin içerik boyutu uygulama başarısını etkileyen önemli bir unsurdur. Değişim projesine kadar karmaşıksa ve belirsizlik içeriyorsa kurum içerisinde o kadar farklı yorumlara yol açar ve odaklanmayı güçleştirir. Projenin [...]