Sürprizlere Hazırlıklı Olmak

go Her sene bütçeler ve stratejik planlar için temel oluşturan öngörüler yapılıyor ve oyun kurguları bu öngörüler üzerine kuruluyor. Çoğu kez bu öngörüler doğru çıkmadığında izlenecek yaklaşım konusunda yeterli fikri hazırlığın olmadığı gözleniyor. Oysa planların en önemli faydası değişen şartlara uyum sağlama becerilerinin gelişmesi ve fikri hazırlığı yapılan kararlara ulaşma hızını artıran stratejik dil birliğinin sağlanmasıdır. [...]

old cougar sex vids

Kamu Reformu

follow url Devletin rolü sadece ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılıyor. Bu tartışma kamu otoritesinin en azından yedi sorumluluk alanında etkin görev yapması gereğini ortaya koyuyor: (1)Hukuk devleti kavramının geçerli kılınması, (2)Piyasa ekonomisinin her hangi bir oyuncuya çıkar sağlayıcı şekilde bozulmasına neden olacak müdahalelerden kaçınılması ve makroekonomik istikrarın korunması, (3)Temel altyapı ve eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik programlarına [...]

free fucking man video woman

Üst Kurullar

here Dünyada değişen ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar karşısında devletin rolü sorgulanıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi sistemlerinin yaygın kabul görmesi, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yetki ve sorumluluk alanlarının daha net bir biçimde tespitini zorunlu kılıyor. Özellikle, devletin ekonomiye müdahalesinin şartları ve etkinliği, ülkelerin adil bir rekabet ortamına kavuşmalarında, refah düzey ve dağılımında belirleyici bir rol oynuyor. [...]

adult toy stores in northwest ohio

Sosyal Girişimcilik ve Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim

young orgasm vids İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacını yalnızca sivil toplum kuruluşlarında doyurabiliyor. Dolayısıyla, sivil toplum kuruluşları, anlamlı bir yaşamın ve sorumlu yurttaşlık bilincinin yaşama geçirildiği kurumlar haline geliyor. İnsanlar mahallesine, kentine, ülkesine ve giderek dünyaya fark yaratacak bir değer katmanın hazzını sivil toplum [...]

celeb kiss

Yalın Vergi

doggiestyle onionbootie Vergi devleti devlet yapan kaynakların temeli, toplumların kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmesinin aracıdır. Vergi sisteminde geçerli olması beklenen temel prensipler asırlardır çeşitli devletlerin uygulama deneyimlerinden faydalanılarak şu şekilde özetlenmektedir. (i) Yatay adalet – Benzer gelir düzeyinde olanlardan benzer düzeyde vergi alınması, (ii) Dikey adalet – Gelir düzeyi yüksek olanlardan daha yüksek oranda vergi alınması, düşük olan kesimlerin [...]

follow url

Kayıt Dışı Ekonomi

nasty farm girls vids Son dönemlere kadar enflasyonun düşürülmesinin ekonomik büyümeyi azaltacağını düşünenler çoğunluktaydı. Bu konuda Tüsiad tarafından yaptırılan bir bilimsel çalışma, bu varsayımın hiç de doğru olmadığını ortaya koydu. Son yıllardaki ekonomik büyüme performansının düşen enflasyon ile birlikte gerçekleşmesi de bu yargının kamuoyunda da değişmesini sağladı. Ülkemizde yaygın olarak kabul gören bir başka varsayım da kayıt dışı faaliyetlerin [...]