Kamusal Nitelikli Hizmetler

Bazı hizmetler sadece o hizmetin ücretini ödeyenlere değil, aynı zamanda toplumun daha geniş kesimlerine de fayda sağlıyor. Faydalanmanın sınırlandırılamadığı bu hizmetler “kamusal nitelikli hizmetler” olarak nitelendiriliyor. Örneğin güvenlik hizmeti, bu niteliği taşıyan hizmetler için güzel bir örnek. Bir mahallenin güvenliğini sağlamak üzere o mahallede bir polis karakolu inşa edilmesi durumunda bu yatırıma katılsın veya katılmasın [...]

Şirket Birleşmelerinde Yönetişim

Türkiye’nin dünya piyasalarıyla entegrasyonu arttıkça Türk şirketlerinin birleşme ve satın almalarla ilgili deneyimi de artıyor. Ancak, şirketlerde kontrolün el değiştirdiği dönemlerde riskler de artıyor. Bu nedenle şirket birleşmeleri ve satın alımlarıyla karşı karşıya olan yöneticiler ve hissedarlar ilgi duydukları şirketin pazarlık süreci ve kontrol devrinin ilk dönemlerinde iyi yönetilmesini de gözetmelidir. Özelleştirme programına alınan birçok [...]

Oyun İle Eğitim

“Söylersen unuturum, gösterirsen hatırlayabilirim, beni işe katarsan anlarım.” Çin Atasözü İş yaşamı öncesinde ve sırasında farklı eğitim teknikleri ile yetişen yöneticilerin sayısındaki artış ile yeni kuşağın iş olgusuna yaklaşımındaki farklılık daha da göze çarpmaktadır. Takım çalışması, liderlik, problem çözme, ve stratejik düşünme gibi zor aktarılan yetkinliklerin geliştirilmesi için klasik bilgi aktarımı yöntemlerinin yanı sıra çalıştayların [...]

Davranışlarıyla Avrupalı Olmak

AB denince akla ilk gelen Türkiye’nin AB’ye üye olup olamayacağı, üyelik için daha neler yapılması gerektiği, Avrupalı’ların aslında bizi isteyip istemedikleri gibi konular oluyor. Aklımızın arkasında ise hep AB üyeleğinden ne kazanımlar elde ederiz beklentisi var. Oysa, bakış açımızı daha uzun bir vadeye yayabilsek ve Türkiye’nin de üye olduğu bir AB’nin gelişmesine nasıl katkıda bulunabiliriz [...]

Türk ABD İlişkilerini Geliştirmek

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri paylaşmak temeline dayanıyor. Nitekim, bu iki ülkenin halkı bu ortak değerler uğruna bir zamanlar kendi ülkelerinden çok uzak bir yörede, Kore’de, omuz omuza savaşmayı göze alabilmiştir, Bosna, Somali, Afganistan gibi bir çok bölgedeki işbirliğimizin temeli de bu ortak değerlerdir. [...]