Entelektüel Sermaye

body heat movie porn Türkiye ihracat cirolarındaki büyümeye odaklanmak kadar yaratılan katma değeri artırmaya da odaklanmalı. Çünkü toplumsal refah düzeyini ve dünya kaynaklarından alınan payı ne kadar çok iş yapıldığı değil, ne kadar çok katma değer yaratıldığı belirliyor. Gün geçtikçe katma değer üretmenin yolu bilgi birikimini geliştirebilmeye bağlı oluyor. Düşük katma değerli ürünlerin fiyatı her geçen gün girdi maliyetlerine [...]

young money rodger that video

E-Eğitim

go to link Kurumların en önemli varlığı insan kaynakları. Bu kaynağı sürekli olarak geliştirebilen ve güncel bilgiyle donatabilen şirketler kendi değerlerinin artması için en etkili yatırımı yapmış oluyorlar. Çalışanlar ise rekabetin getirdiği sürekli verimlilik geliştirme baskısı altında en kıt kaynağın zaman olduğunu hissediyorlar. Diğer taraftan, dünyada uyulması gereken standartlar da sürekli olarak artıyor ve değişiyor. Bu nedenle, hem [...]

hair sexy highlights

Sosyal Sorumluluğun Parametreleri

sabrinas real cute pussy Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı şirketlerin gündeminde her geçen gün daha önemli bir yer alıyor. Bu kavramın kapsmanı ve anlamını daha iyi anlayabilmek için içerdiği boyutları incelemekte fayda var. Bu boyutların ilki şirketin yönetişim sistemini ve değerlerini içeriyor. Kurumun, özellikle halka açık şirketler için zorunluluk haline gelmekte olan, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, etik ilkelere uyum konusundaki [...]

hentai numb

Performansın Raporlanması

reason for increase in gay population “ Ölçülmeyen performans, iyileştirilemez.” Bu nedenle, yönetim kurullarının ve her seviyedeki yönetimin en önemli girdisi performans raporlarıdır. Bilginin olmadığı yerde, önyargılar ön plana çıkar, yönetim kalitesini geliştirmek güçleşir. Önemli bir başka trend de dünyadaki tüm kurumların karşılıklı bağımlılığının artmakta olması ve belli ağlara mensup olabilmek için belli davranış tarzlarının sürdürüldüğü konusunda güven verme gereğidir. Örneğin, [...]

ass pa