Türkiye’nin Markalaşması

Blgi ve iletişim süratli bir şekilde artırıyor ve yayılıyor. Buna bağlı olarak, insanlar yoğun bir bilgi bombardımanına tutuluyorlar. Dolayısıyla insanlarda seçici bir algılama oluşuyor. Her türlü ürün, kendi kategorisinin dışında da birçok ürünle rekabet ediyor. Bu rekabetin nedeni yalnızca pazar payını arttırmak değil, artık ‘zihin payı’nın da önemli bir rolü var. Çünkü insanların ilgisini çekmek [...]

Kurumsal Yönetişim Endeksi

Kurumsal yönetişim standartları her geçen gün daha zorlayıcı bir hal alıyor. Bu konuda standartlar dört seviyede oluşuyor: (i) Bilimsel araştırma sonucunda yapılan kıyaslamalar ve en iyi uygulama örnekleri, (ii) bağımsız kuruluşların şirketlerin yıllık raporlarını inceleyerek yaptıkları değerlendirmeler sonucunda kamuoyu ile paylaşılan endeksler, (iii) şirketlerin bağımsız derecelendirmek kuruluşlarından talep ederek aldıkları derecelendirmeler, ve (iv) SPK kuralları, [...]

Ürüne Bilgi Katmak

Şirketler karlılığı artırabilmek için ürünlerini daha ucuza mal etmek, daha çok satmak veya satılan malın daha değerli olmasını sağlamak üzere çalışıyorlar. Günümüzde üretim odaklı şirket kültüründen, bilgi odaklı şirket kültürüne geçiş en hızlı satış ve karlılık artışı getirien yöntem olarak ortaya çıkıyor. Yeni gelişen teknolojilerden de faydalanarak ürünlere bilgi katabilmeyi başaran şirketler kendilerine yeni pazarlar [...]

AB’yi de Geliştiren Bir Türkiye

3 Ekim 2005 AB ile üyelik müzakerelerinin başladığı önemli bir dönüm noktası oldu. Müzakerelerin başlaması kararı alınırken yaşanan gelişmeler, maalesef ortaklık isteyen iki tarafın karşılıklı iyiniyetini tescil ettiği bir yaklaşımı değil, zorla kazanılan bir üyelik perspektifi algılaması yarattı. Bu algılama hem AB vatandaşlarında, hem de Türkiye’de önemli ölçüde değişmezse, önümüzdeki müzakere sürecinin kazan-kazan yaklaşımı ile [...]

E-Saglık

Bilgi teknolojilerinin en önemli katkı sağlayabileceği sektörlerden birisi de sağlık sektörü. Sağlık sektöründeki önemli teknolojik gelişmelere rağmen tıp hizmetinin verildiği birçok kurumda sağlık bilgileri dijital olarak saklanmıyor. Oysa tıpta teşhis, aslında tıp bilimi kadar istatistik bilimine de hakim olmayı gerektiren ve bu nedenle de kişisel veriler kadar toplumsal verilerin istatistiki sonuçlarına da kolayca ulaşmanın önem [...]