Avrupanın Geleceği Türk Gençliği

Demografik gelişmeler en kolay tahmin edilebilen trendler arasında yer alıyor. Örneğin, büyük bir salgın veya savaş olmadığı sürece 40 sene sonra dünyadaki 40 yaş üstü nüfusun nasıl olacağı bugünden belli. Demografik gelişmelerin ülkelerin refah düzeyini de önemli ölçüde etkilediği bir gerçek. Özellikle ülkelerde çalışabilir nüfusun (15-60 yaş arası) bağımlı nüfusa (14 yaş altı ve 60 [...]

İş Dünyasında Anlaşmalar

Değer yaratabilmek ve bu değeri piyasaya sunabilmek için birçok şirket çeşitli işbirlikleri yapıyorlar. Bu nedenle hem artı değer üretilmesi, hem de üretilen değerin paylaşımı için şirketler aralarında birçok anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmalar varlık alım satımı, kiralama, ürün pazarlaması, hisse alım satımı gibi birçok işlemi içerebiliyor. Bu anlaşmaların her iki taraf için de adil olması ve [...]

Şirket Portföyünün Yönetimi

Son dönemlerde ülkemizde birçok holding şirketinin portföylerindeki şirketleri satma ve yeni şirketler alma konusundaki iştahlarında bir artış gözlemleniyor. Sermaye gruplarının bir şirket portföyü sahibi olma güdüleri farklı nedenlerden kaynaklanıyor: (i) sermaye birikimi arttıkça risklerini dağıtmak (örnek: inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin gıda sektöründe de yatırım yapması), (ii) pazar boşluklarını değerlendirmek üzere farklı işlere girmek [...]

Yenilikçiliğin Finansmanında Yenilikçilik

Sermayenin demokratikleşmesi kavramını hayata geçirerek BAD’de finansal kaynakların sadece yüksek teminat verebilenlere değil, yenilikçilik yaratanlara yönlenmesinde yaptığı katkılar ile belki de ABD’nin ekonomik kalkınmasına en büyük katkıyı yapanlar arasında yer alan Michael Milken, kendi adıyla kurduğu düşünce merkezinde çeşitli konularda araştırmalar yapılmasını destekliyor. Son çalışmalardan birisi de özellikle sağlık alanında yenilikçiliğin finansmanında nasıl daha etkin [...]