Belediye Seçimleri

Belediye seçimleri ile ilgili olarak kamuoyunun genellikle odaklandığı konu adayların kişisel özellikleri ve hangi partiye mensup olduklarıdır. Her ne kadar bireysel özellikler önemliyse de esas olan yönetim sistemidir. Dünyanın en iyi yöneticilerini seçme imkanımız bile olsa yönetim sistemimizi iyileştirmeden arzulanan sonuçlara ulaşmak güç olur. Bu nedenle, sadece belediyeyi kimin yöneteceğine değil, aynı zamanda belediyenin nasıl [...]

Gönüllü Toplumsal Katkı

Ekonomik kriz derinleştikçe dünyada sosyal destek ihtiyacı olan toplum kesimleri de genişliyor. Vaclav Havel’in dediği gibi “Dünyayı kurtaracak olan insan yüreği, insanın düşünme yeteneği ve insani sorumluluğudur.” Bu nedenle, toplumsal sorunları yüreğinde hisseden ve bu konuda çaba göstermek isteyenler konuya geniş bir bakış açısından yaklaşmalı. Çünkü, sorunların çoğu konuya daha çok kaynak ayırarak değil, kaynakları [...]

Düzenleyici Etki Analizleri

Devlet birçok konuda aldığı kararlarla toplumsal yaşamın kalitesini etkiliyor. Toplumsal kararlar, gerek karmaşıklıkları nedeniye, gerekse uzmanlık gerektirmesi nedeniyle hep birlikte alınamadığı için kararları almak üzere demokratik seçimlerle işbaşına gelenlerden toplum adına karar almaları bekleniyor. Ancak, bu şekilde belli dönem için toplum adına karar alma yetkisini üstlenenlerin verdikleri kararlar gerçekten toplumsal yaşam kalitemizi geliştiriyor mu? Bu [...]

Dengeli Şirket Karnesi

Harvard Business Review tarafından son 75 yılın en yenilikçi ve etkili yönetim fikri ve uygulaması seçilen Dengeli Şirket Karnesi, henüz ülkemizde yeterince yaygın olarak kullanılmıyor. Ancak, dünyayla rekabette başarılı olmak için sadece teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda yönetim anlayışındaki gelişmeleri de yakından takip etmeliyiz. Yöneticiler kararlarını genellikle ölçülmesi nispeten kolay olan ve ölçme sistemleri kurulu [...]

Kurumsal İletişim Yönetimin İşidir

Kurumlar gerek çalışanlarını, gerekse içinde bulundukları değer zincirinde rol alan diğer kişi ve kurumları kendi stratejileri doğrultusunda harekete geçirebildikleri ölçüde başarılı olurlar. İnsanlar ve kurumlar ancak ikna oldukları, benimsedikleri yönde hareketlerini değiştirirler. İnsanları ikna edebilmek ise ancak etkin bir iletişimle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, başkalarına istenileni yaptırtma sanatı olan yönetimin en temel aracı aslında iletişimdir. Ne [...]