Öncü Olmanın Gücü

Herşeyin ilki özeldir. İlk aşk, ilk çocuk, ilk iş. Hepsi özeldir. Rekabetçi piyaslarda da öncü olmanın getirdiği avantajlar önemlidir. Sakal traşında ilk akla gelenin “Gillette” firmasının adından gelen ‘jilet’ olması, fotokopinin neredeyse bir diğer adının ‘xerox’ olması, kağıt mendil yerine ‘Selpak’ isminin kullanılması, bir konuda ilk önce yaygın kullanıma ulaşan firmanın ne kadar önemli bir [...]

Liderin Takım Çantası

Sürekli başarı tesadüfi olamaz. Bu nedenle, farklı kurumlarda gösterdikleri başarı ile ön plana çıkan liderlerden tek bir kurumda başarıya ulaşanlara göre daha etkili dersler alınabilinir. Cem Kozlu ülkemizin yetiştirdiği en önemli liderlerden birisi. Kendisi P&G, Komili, THY ve Coca Cola gibi önemli Türk ve uluslararası şirketlerdeki başarılarının yanısıra, deneyimlerinden süzdüğü dersleri kitapları aracılıyla paylaşarak örnek [...]

Milli Entelektüel Sermayeyi Geliştirmek

Bir ülkenin gelişimi için en temel girdi entelektüel sermaye birikimidir. Çünkü düşünce eylemin temelidir. Kendi özgün düşüncelerini üretmeyen birey ve toplumlar ancak başkalarının tasarladığı gelecek için çalışmak durumunda kalırlar. Bu nedenle, ülkemizde gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde özgün içerik, politika ve entelektüel gelişimi desteklemek ekonomik ve politik olarak dünya kaynaklarından daha etkin faydalanabilmemizin temelidir. [...]

Elektrik Yaşam Kalitesini Artırır

Bir ülkenin gelişmesini belirleyen en önemli iki unsur entelektüel sermaye birikimi ve enerji kullanımıdır. Özellikle her geçen gün talebi artan elektrik enerjisi kullanımındaki verimlilik ve boyutlar ekonomik gelişmenin göstergesidir. Türkiye’de elektrik sektöründe değişim ve liberalleşeme adımları Elektrik enerjisi sektöründe kapsamlı mevzuat değişikliği, 1984 yılı sonunda 3096 sayılı kanun ile başladı. 1993 yılında Türkiye Elektrik Kurumu [...]