Karşılıklı Bağımlılığı Hazmedebilmek

http://afcmarseille.com/porn/xxx-fuck-video-in Pitsburgh’aki G-20 toplantıları ve İstanbul’daki IMF-Dünya Bankası toplantıları dünyanın değişmekte olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bir seneyi aşkın süredir dünyada yaşanmakta olan finansal ve ekonomik kriz her birimizin hayatını etkileyen unsurların küresel boyutlarının geniş kitleler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor. Ancak, sorunların boyutlarının küresel nitelik kazandığı bir dönemde dünyanın yönetimsel olarak ülkeler bazında örgütlendiğini unutmamak [...]

go site

Gönüllülüğün Şirketlere Faydaları

chellesrockblog.com Geçen hafta İnsan Kaynakları Kongresi’nde üçüncü kez şirketlere “Gönüllülük Ödülleri” verildi. Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) gönüllülük ödülleriyle özel sektörün nitelikli insan kaynağını, bilgi ve birikimini gönüllü olarak harekete geçirerek toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmalarını teşvik edebilmeyi hedefliyor. Bir ülkenin refah düzeyini geliştirmek için öncelikle o ülkenin kurumlarının yönetim kalitesini geliştirmek gerekir. Bu hedefe yönelik [...]

follow site

Hissedar Olarak Devlet

go to site Ekonomik kriz dünyada birçok bankanın devletleştirilmesine neden oldu. Bunların arasında Fortis, Dexia gibi bizim daha önce özelleştirdiğimiz bankaların başka ülkeler tarafından devletleştirilmesi de var. Bu nedenle, dünyada devletlerin bu hissedarlık konumunu nasıl değerlendireceği önem kazanıyor. Devletlerin korumacı eğilimlere yönelmesi, rekabet ortamının bozulması, bürokrasinin artması gibi endişeler sıkça dile getiriliyor. Her ne kadar banakalar kaynak aktaran [...]

http://afcmarseille.com/porn/ginger-pussy-cat

Ar-Ge Girdi mi? Çıktı mı?

watch Yeniliçilik şirketleri rekabette öne çıkaran önemli bir unsur. Bu nedenle, dünyada şirketlerin ar-ge harcamaları özenle takip ediliyor. Ancak, önemli olan ar-ge çalışmaları için ne kadar çok kaynak ayırıldığı mı? Yoksa, ne kadar iyi sonuç alındığı mı? Girdi-çıktı ilişkisi bire bir olmasa da daha çok kaynağın, daha iyi sonuç üreteceği varsayılıyor. Ancak, ar-ge harcamaları karşısında elde [...]

adult porn movies free download