Kurumsallaşma

“En Önemli Kaynak İnsan Kaynağıdır” İnsan kaynağını iyi yöneten, işini de iyi yönetir.  İnsanı iyi yönetebilmek için öncelikle stratejiyle uyumlu bir organizasyon yapısı kurulmalıdır.  İyi yönetimin önemli bir özelliği de strateji ve şartlar değiştikçe, yeni şartlara uyumlu yapılanmaları gerçekleştirebilmesidir. Organizasyon ancak onu oluşturan insanların kalitesiyle çalışır. Bu nedenle, önemli görevlerden birisi de nitelikli insanları kuruma çekebilmektir. Bu nedenle, [...]

Yönetimde Kalite

“Atılımın Temeli Yenilikçi Bakış Açısıdır” ARGE, kurumların performanslarını üst düzeye çıkaran ve sektörlerinde lider konuma geçmelerini sağlayan yenilikçi yönetim anlayışlarının Türkiye şartlarına uyarlanarak uygulanmasına öncülük etmektedir. Bu kapsamda, performans iyileştirmenin temeli olan EFQM Mükemmellik Modeli, strateji uygulamanın anahtarı olan Balanced Scorecard ve değer yaratma sürecine bütünsel bakış açısı sağlayan Entelektüel Sermaye Yönetimi, ARGE’nin öncü uygulamalarla Türkiye’ye [...]

Strateji

“Stratejinin Özü Seçim Yapmaktır” Strateji, farklılığın temelidir. Stratejik seçimler, kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturur. Rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında, misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini net olarak ortaya koyabilen ve uygulayabilen kurumlar güçlerini odaklayarak başarıya ulaşırlar. Bu sayede stratejiler, değer zincirindeki her halkanın, her bireyin doğru yönde ve ortak [...]

Yönetim Kurulları Yapılanması

Güven, insan ilişkilerinde olduğu kadar, kurumlararası ilişkilerin de sağlıklı gelişmesinin temelidir. Kurumlar, başarı için sadece kendi kaynaklarını değil, aynı zamanda başkalarının da kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Başkalarının kaynaklarına ulaşabilmek ise onlarla güven veren ilişkiler kurarak sağlanabiliyor. Bu nedenle, güvenilir olmak başarı için, gelişme için hayati bir önem taşıyor. Güvenilir olmak, zor kazanılan ancak çok kısa [...]

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

“İnsanı Kazanan, İşinde de Kazanır” Şirket maddi sermayesinin yanında başarıya kaynak oluşturan diğer bir sermaye yükselen hızla önem kazanmıştır: İnsan Sermayesi. Bu sermayenin özellikleri ve yarattığı değer oranında şirketin iş performansında yükseliş gerçekleşmektedir. Bu anlayışla ARGE, şirketlerin insan sermayelerini en verimli şekilde yönetebilmesini sağlayacak süreç ve sistemlerin geliştirilmesi projelerini gerçekleştirir. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan [...]

İş Etkinliği Değerlendirmesi

“Öz Değerlendirme, Hangi Yönlerimizi Nasıl İyileştirebiliriz?” Etkinlik Değerlendirme, bir kuruluşun faaliyetlerini ve iş sonuçlarını; iş mükemmelliğini esas olan bir modelle kıyaslayarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirmesidir. Ülkemizde bu model İş Mükemmelliği Modeli olarak benimsemiştir. Bu uygulama ile kuruluşlar kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler, iyileştirme faaliyetlerini başlatır ve gelişmeleri sürekli izleyerek planlarını [...]

Strateji Geliştirme

“Rekabette Kalıcı Üstünlük İçin…” ARGE, müşterilerinin gelecekteki başarılarını garanti altına almalarına geleneksel strateji geliştirme yaklaşımlarından oldukça farklı ve etkin yöntemler ile destek olur. Bu yaklaşımların temel farklılığı bizim vizyon ve strateji seçeneklerinden ileriye gidip, stratejilerin uygulamaya konabilmesi için gerekli yaklaşımları da geliştirebilme becerimizden kaynaklanmaktadır. Strateji geliştirme çalışmalarımızın yoğunlaştığı birinci temel konu stratejik yönün belirlenmesidir. Stratejik [...]

Değer Yaratma

Müşterilerimize yarattığımız katma değer Stratejik yaklaşımlarımızla büyüyen ciro ve karlılıklar Performansı arttırmaya yönelik her çalışmanın ilk adımı stratejidir. ARGE strateji alanında sunduğu hizmetleri ile müşterilerinin pazar ve rekabet şartlarını yakından takip ederek karlılıklarını düzenli olarak arttırmalarını sağlayacak çözümler üretmektedir. Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülleri kazanan mükemmellik yaklaşımlarımız Kurumları geleceğe hazırlama misyonuyla çalışan ARGE, öncü yönetim [...]

Organizasyon Yapılandırma

Kurumlar misyon ve vizyonları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kaynaklarını en etkin şekilde yönetmenin arayışı içindedirler. Organizasyon yapısı bu noktada birleştirici unsurdur. Organizasyon yapıları; • Strateji ve hedefler, • İş yapma yöntemleri, • Kurum değerleri, • Kurum kültürü, • Mevcut insan kaynağı profili – yetkinlikleri • Kurumun faaliyetlerindeki olgunluk seviyesi • Sektör ile ilişkilidir. Organizasyon yapısı [...]

Toplam Kalite Yönetimi

“Tatmin Değil, Mest Etmek” Sınırların ortadan kalktığı, rekabetin ön plana çıktığı değişen dünya koşullarında bütün kuruluşlar ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak ve daha iyi olmak zorundadır. Müşterilerin seçenek imkanları ve teknolojik beklentileri artmakta, hatalara karşı hoşgörüsü giderek azalmaktadır. Müşteriler artık standartlara uygun, beklentilerini aşan ürün ve hizmetleri topluma, çevreye saygılı, müşteri için [...]