Yönetişim / Sürdürülebilirlik

RİSK YÖNETİMİ Risk günümüz dünyasının kaçınılmaz bir gerçeği olarak önümüze çıkmaktadır. Riskler kayıplar yarattıkları gibi önemli kazançlarda yaratabilmektedirler. İyi bir risk yönetim sistemi şirketin sürdürülebilirliğini sağlamakta ve hissedarlar açısından önemli değer artışı yaratmaktadır. Risk yönetim sistemi; Kurumsal yönetimini vazgeçilmez bir parçasıdır. Yönetim kurulu dahil olmak üzere her düzeyde alınacak kararlar için rol ve sorumlulukları tanımlamaktadır. [...]