Ana Sayfa
Argüden Yönetişim Akademisi
Bilge Sohbetleri
İktisat, Akıl ve Ahlak

societyEge Cansen, İktisat, Akıl ve Ahlak konulu konuşmasında birey toplum çatışmasının en büyük nedenini “sonsuz bir organizma olan toplumun sonlu (fani) bireylerden oluştuğu bilincine varması” olarak açıklıyor:

“Fani bireyle fani bireylerden oluşan baki toplumun yaratılan imkanlardan faydalanma süreleri arasındaki fark birey toplum çatışmasını bu çatışmanın ortadan kaldırılması zarureti ile ahlakı yaratmıştır.  Ahlak, birey, kendi çıkarlarını kollarken, içinde yaşadığı ve bir parçası olduğu toplumun çıkarlarına halel getirmesin diye, toplum tarafınadn geliştirilen ve bireyin hareket alanını kısıtlayan yasaklardır.”

Peki toplumun gelişmesi ve bireyin topluma katkısı neden önemli?

“Çünkü insanlar toplum halinde yaşamaya başladıktan sonra refah düzeylerinin arttığını görmüştür.  Bunun sebebi, iş bölümü’nün uzmanlaşmayı arttırmasıdır.  Uzmanlaşma, kaliteyi yükseltir,  maliyeti düşürür.”

Bireyler yabani iktisat kanuna göre dışarıdan bir etkileşimde bulunmadıkları taktirde en az enerji harcayacakları aksiyonu seçiyorlar.   Fakat bu yaklaşım gelişmenin önünde bir engel oluyor.  Toplum tarafından birey üzerine konulan kurallar, bireyin toplumu geliştirmek üzere çalışmasını, ve karşılığında toplumdan fayda sağlamasını sağlıyor.   Topluma faydası dokunmayan fertlerden kurulu bir toplum sonunda fakir düşüyor ve fakir bireyler yaratıyor.

Ege Cansen, ekonomist, köşeyazarı ve yönetim danışmanıdır.  1961’de ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü’nden mezun olmuş ve Wharton School’dan MBA derecesi almıştır.  Arçelik, Koç Holding, Soyer ve Anadolu Holding gibi şirketlerde yöneticilik yapmıştır.  Halen yönetim danışmanlığı yapan Ege Cansen, 1987-99 yılları arasında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde master ve doktora öğrencilerine İşletme Ekonomisi dersleri vermiştir. 1983’ten bu yana Hürriyet Gazetesi’nde köşeyazarlığı yapan Cansen, Şubat 2014’ten beri Sözcü gazetesinde köşeyazarlığı yapmaktadır.

6 Ocak 2014