Ana Sayfa
Argüden Yönetişim Akademisi
Bilge Sohbetleri
Kamuoyu Araştırmaları ve Süreklilik

continuedGelişme, ancak devamlılık sağlandığı zaman takip edilebilir

Bülent Kılınçarslan, bu hafta anket ve araştırmaların sürekliliğinin sonuçlara ulaşmakta büyük önem taşıdığını anlattı.  Kurucusu olduğu KA Araştırma’nın Türkiye’nin öne çıkan STK’ları ile birlikte yürüttüğü araştırmalardan örnekler veren Kılınçarslan, ülkemizde benzer araştırmaların sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

2005 yılında KalDer, ACSI , National Quality Research Center ve Mcihigan Üniversitesi desteği ile TMME (Uluslararsı Müşteri Memnuniyeti Endeksi) uygulamasını başlatarak ülke genelinde kalite bilincinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını hedeflendi.  Türkiye içinde satın alınan ürün ve hizmetlerin müşteri nezdinde memnuniyetinin ölçülmesi ve analiz edilmesi ile, vatandaşların, kuruluşların ve ülke yönetimine performans değerlendirme imkanı tanıdığı gibi, uluslararası kıyaslama verileri sayesinde, uluslararası pazarda rekabet stratejileri belirlemede de yararlı olacaktır. http://www.ka.com.tr/TMME.aspx?BI=fragment-1#

KA Araştırma’nın ortaklığı ile yürütülen bir başka araştırma ise TESEV Dış Politika Programı’nın Ortadoğu’da Türkiye Algısı başlıklı araştırması.  Bu sene beşincisi gerçekleştirilen araştırma, 16 ülkede kamuoyunun Türkiye algısını ölçmek için yapılıyor.  Raporda ortaya çıkan en çarpıcı sonuç Mısır ve Suriye’de Türkiye’nin b ülkelere yönetlik siyasetine paralel olarak yaşanan olumlu değerlendirme oranlarındaki düşüşlere rağmen, Türkiye’nin güçlü imajını koruyor olması.  Ancak, Türkiye’ye duyulan sempati üç yıl içinde %19 oranında erimiş görünüyor.   Bunun yanısıra, geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında Türkiye’nin mezhebe dayalı siyaset izlediği algısının da bölgede giderek arttığı gözlemlenmekte. http://www.tesev.org.tr/ortadogu-da-turkiye-algisi-2013/Icerik/1579.html

Bu araştırmaların amacı, odaklanılan konularda bilgiyi arttırmak ve karar vericilere ışık tutmak.   Malesef ülkemizde buna benzer devamlılık sağlayan araştırmaların sayısı az, bu nedenle zaman içerisindeki gelişmeyi objektif ve anlamlı şekilde takip etmek zorlaşıyor.  “Bir kere yapılan araştırma tespittir, araştırmalardan sağlıklı sonuç çıkarılabilmesi için düzenli olarak tekrar edilmesi gerekir. “ diye konusan Kılınçarlsan, ülkemizde uzmanlaşmanın da sınırlı olduğunu, “uzun vadeli düşünürler yetiştirmemiz ve think-thank sayımızı artırmamız” gerektiğini söylüyor.

Araştırma sektöründe 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Bülent Kılınçarslan, elektronik ve haberleşme mühendisi olarak üniversiteden mezun olmuş, uzun yıllar çeşitli araştırma şirketlerinde çalıştıktan sonra 2002 yılında KA Araştırma’yı kurmuştur.  Kılınçarslan, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar gibi zorlu coğrafyalarda ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bir çok konuda kamuoyu araştırması yapmaktadır.

20 Ocak 2014