Ana Sayfa
Argüden Yönetişim Akademisi
Bilge Sohbetleri
Kurumsal Sürdürülebilirlik

lightbulbToplumsal etkiler raporlanmadan, sürdürülebilir şirketler oluşturamayız

İşletmelerin tek sorumluluğunun pay sahibinin varlıklarını korumak ve artırmak olduğu ve işletmenin değerinin yalnızca finansal metrikler ile ölçüldüğü günler geride kaldı.  Şirketlerin hedeflerine ulaşmak için kullandıkları her kaynağın (çevre, insan kaynağı ve serbest piyasa ekonomisi) topluma ait olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda, şirketlerin başarı ölçütlerinin ekonomik, ekolojik ve sosyal değerleri kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini görüyoruz.

Dr. Mervyn King, Entegre Raporlama konulu konuşmasında şirketlerin amaçları ve sorumlulukları ile ilgili bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği, ve önümüzdeki çağın en büyük sorunu olan sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için şirketlerin sorumluluk alması gerektiği üzerinde konuştu.

Sürdürülebilirliğin sağlanması ve sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için iş yapış şekillerini değiştirmeleri ve uzun dönemli bir bakış açısı edinmeleri gerekiyor.  Şirketlerin salt ekonomik ölçütler ile değerlerndirilmeleri yeterli olmadığı gibi, topluma katkıyı şirket kârlarını hayır işlerine bağışlayarak sağlamaları da yeterli değil.  Kullanıcıya ve topluma zarar veren ürünler üreterek finansal kazanç sağlamak yerine, tüm tedarik zinciri ve ürün yaşam evrelerini tekrar gözden geçirerek ekonomik kazanç sağlarken, topluma ve çevreye yarar sağlayacak ürünler üettiğimiz bir yapıya geçmemiz gerekiyor.

King’in kurucusu olduğu Entegre Raporlama Kurulu’nun misyonu, finansal, ekolojik, sosyal ve yönetişim bilgilerini açık, kısa, tutarlı ve karşılaştırılabilir bir formatta biraraya getirebilen evrensel bir entegre raporlama sistemi kurmaktır.   Amaç, şirketler ile ilgili geriye dönük ve ileriye yönelik daha kapsamlı ve anlaşılır bilgi geliştirilmesi ve böylece sürdürülebilir ve global bir ekonominin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. (Link: http://www.theiirc.org)

Mervyn Eldred King, Nelson Mandela ile yakın çalışmış, Güney Afrikalı bir şirket avukatı, yönetim kurulu üyesi, komisyon başkanı, yazar ve konuşmacıdır.  Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski yargıcı olan King, halen Küresel Entegre Raporlama Girişimi ve Güney Afrika İş Yöneticileri Derneği direktörüdür.  King, Günay Afrika’da King Kurumsal Yönetişim Komitesi direktörü olarak yayınladığı kapsamlı raporlar ile kurumsal yönetişime entegre raporlama bakış açısını getirmesiyle tanınır.

13 Ocak 2014