Ana Sayfa
Argüden Yönetişim Akademisi

new york sex offender hines argudenakademiKâr amacı gütmeyen  forbidden sex thumbs free Argüden Yönetişim Akademisi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Akademi faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir.

teen blonde blowjob movies

black boobies bbws

mikayla pussy

bigg black boobs cnn totally teen talent Argüden Yönetişim Akademisi, yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını ve yönetişim kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

hentai porn game funny games

wisconsin sex offender halloween ban bondage pussy whipping machine Argüden Yönetişim Akademisi‘nin hedefleri:

megan fox nude photos and video
  • İyi yönetişimin sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumsal gelişme için gerekliliği konusunda farkındalık yaratacak araştırma ve özendirme faaliyetleri geliştirmeyi;
  • Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmaları ve kurumlarına duyulan güveni artırabilmeleri için etkin bir referans modeli oluşturmayı;
  • İyi yönetişim uygulamaları konusunda eğitim, araştırma, iletişim ve özendirme faaliyetleri ile referans merkezi haline gelmeyi;
  • Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile paydaşları arasında güvenin artırılmasıyla yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

3d animation sex clips akademi-1-thumbakademi-2-thumbakademi-3-thumbakademi-3-thumb

asian girls groped and vidoe taped