Ana Sayfa
Makaleler
İş Dünyası
Türkiye’nin Markalaşması
Bilgi ve iletişim süratli bir şekilde artırıyor ve yayılıyor. Buna...
Liderlik Yetkinliğini Geliştirmek
Liderlik sadece kurumların en üst düzeyi yöneticilerinin değil, başkalarının kaynaklarını...
Dünya Gazetesi
Daha Çok Regülasyon Kurumsal Yönetişimi Geliştirir mi?
Son finansal kriz ile birlikte şirketlerin kurumsal yönetişim (corporate governance)...
Her Gün, Her Yıl Bir Hediyedir. Değerlendirebilenlere…
Yılbaşları milyonlarca insan için bir önceki senenin değerlendirilmesi, gelecek yıl...
Kurumsal Benimseme ve Uygulama Etkinliği
Dünya hızlı bir değişim süreci içerisinde. Şirketler ve kurumlar her...
Karar Kalitesini Artırmak
Kurumların geleceği aldıkları kararlar ve yaptıkları stratejik seçimlerle belirleniyor. Bu...
Arama Ekonomisi
Internet her geçen gün hayatımızda daha geniş bir yer alıyor. Bunun...
Dijital Üretim
Teknolojik gelişmeler iş modellerinde de önemli değişiklikler getiriyor. Örneğin, Amazon’un internet...
Kadınlar Zenginlik Katar
Yönetim Kurullarında yetenekli kadınlara yer veren şirketler gelecek ile ilgili...
Telekom Şirketleri
Çocuk doğduğunda evlenince hazır olsun diye çeyizlik olarak telefon alma...
Maliyet Yönetimi
En etkin para kazanma yöntemlerinden bir tanesi maliyetleri azaltmaktır. Çok...
Şirket Alarak Büyüme
Büyüyerek kârları artırmak şirketlerin temel hedefleri arasındadır. Hatta rekabetin bisiklete...
Strateji ve Simülasyon Modelleri
“Dünyanın şu anda nasıl olduğunu değil, gelecekte nasıl olacağını hesaba...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Kısa Vadeden Sürdürülebilirliğe
Ekonomik kriz piyasadaki oyuncuların bakış açılarının değişmesine neden oluyor. Krizden önce...
Raporlama Standartları
Şirketlerde raporlama denilince akla öncelikle geçtiğimiz dönemdeki gelişmeleri özetleyen finansal...
Rekabet Hukukunda Yeni Bir Test
Serbest piyasa ekonomisinin temel öngörüsü hiçbir kurumun belli bir piyasayı...
Hamle Zamanı
Geçmişi değiştiremeyiz, ama geleceği kazanabilir veya kaybedebiliriz. Ülkelerin saygınlığı ve refah...
Kurumsal Yönetişim Modeli
Global Corporate Governance Forum (GCGF), Dünya Bankası ve OECD tarafından...
Şirketlerde Temsilci Riskleri
Şirketler büyüdükçe kurucuları tarafından yönetilmeleri güçleşiyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik için gerekli olan...
Ürün Yaşam Sürecinde Sorumluluk
Tedbirin maliyeti, tedbir alınmaması sonucu oluşan sorunları düzeltmekten genellikle çok...
Uzaklık
Uzaklık sanılanın aksine bir mesafe fonksiyonu değil, bir zaman fonksiyonudur. ...
Yeni Yıl
Yeni yılın ilk günü milyonlarca insan için bir önceki senenin...
Dünya Gazetesi
Seçimleriniz Kaderinizdir
Sadece bireyler için değil, kurumlar için de geçerli olan yapılan...
Gönüllülüğün Şirketlere Faydaları
Geçen hafta İnsan Kaynakları Kongresi’nde üçüncü kez şirketlere “Gönüllülük Ödülleri”...
Dünya Gazetesi
Ar-Ge Girdi mi? Çıktı mı?
Yeniliçilik şirketleri rekabette öne çıkaran önemli bir unsur. Bu nedenle,...
Dünya Gazetesi
Zamanın Önceliği
Yöneticilik, kaynakları etkin kullanma bilimi ve sanatıdır. Etkinlik ise ancak...
Dünya Gazetesi
Bir Rica
Yaşam kalitesini geliştirebilmenin en temel aracı her alanda yönetim kalitesini...
Dünya Gazetesi
Senaryo ile Planlama
Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde gerek stratejik planlama, gerekse bütçe çalışmalarını...
Dünya Gazetesi
Kıyaslama Öğrenmeyi Geliştirir
Kalite denince ilk akla gelen belli standartlara uyan, güzel, gelişmiş,...
Dünya Gazetesi
Varlıkların Değer Tespiti
Dünyadaki finansal krizin en temel nedenlerinden birisi de şirketlerin bilançolarında...
Dünya Gazetesi
Internet’in Şirketlere Faydaları
RAND’in diğer araştırma kurumları ve üniversitelerle iletişimini geliştirmek için 1960’larda...
Dünya Gazetesi
Güçlükten Güç Doğar
İnsanlar ve kurumlar karşılaştıkları güçlükleri bir şikayet veya bahane olarak...
Dünya Gazetesi
Ortak Düşünce Tuzaklarından Kaçınabilmek
Yönetim kurullarında önemli risklerden birisi de ortak düşünce tuzaklarına düşülmesidir....
Dünya Gazetesi
Hatadan Dönebilmek
Kaynakları etkin kullanabilmek yönetimde başarının sırrıdır. Etkin kaynak kullanımının en...
Dünya Gazetesi
Öğrenme Hızı = Rekabet Gücü
Günümüzde en önemli rekabet gücünün şirketlerin boyutları değil, öğrenme hızları...
Dünya Gazetesi
Ürününüzü Takip Ediyormusunuz?
Günümüzde birçok ürün tüketicinin kullanımına kadar çok uzun mesafeler katediyor....
Dünya Gazetesi
Veriden Bilgiye, Bilgiden Karara
Yöneticilerin sorumluluk alanları genişledikçe, kuruluşunun tedarikçilerini, ürünlerini, çalışanlarını ve müşterilerini...
Dünya Gazetesi
Rekabet Geliştirir
Yaşam kalitesini geliştirebilmenin temeli her zaman daha iyiyi aramaktan geçiyor....
Dünya Gazetesi
Öncü Olmanın Gücü
Herşeyin ilki özeldir. İlk aşk, ilk çocuk, ilk iş. Hepsi...
Dünya Gazetesi
Liderin Takım Çantası
Sürekli başarı tesadüfi olamaz. Bu nedenle, farklı kurumlarda gösterdikleri başarı...
Dünya Gazetesi
İnşaat Sektöründe Verimliliği Artırabilmek
İnsanoğlunun en önemli hayallerinden birisi de barınma ihtiyacını karşılayacak bir...
Dünya Gazetesi
Kulvar Dışı Rekabet
Rekabet denince akla ilk gelen aynı sektörde faaliyet gösteren ve...
Dünya Gazetesi
Kurumsal Dayanıklılık
Risklerin arttığı, belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde şirketler sadece kârlarını artırmayı...
Dünya Gazetesi
Yaratıcılık Zorunluluğu
Başkalarının yaptıklarını takip ederek, benzer faaliyetler yaparak rekabet avantajı elde...
Dünya Gazetesi
Liderleri Yetiştirebilmek
Kurumların stratejilerini başarılı olarak uygulamalarının önündeki en önemli engel, yeni...
Dünya Gazetesi
Belirsizlikle Başedebilmek
Yüksek belirsizlik dönemleri karar vericileri çekingen kılıyor. Ancak, unutulmaması gereken...
Dünya Gazetesi
Farklı Düşünme Zamanı
Ekonomik kriz tüm dünyayı sarıyor. Bir sene öncesine göre çok...
Dünya Gazetesi
Risk ve Kriz Yönetimi
Risk ve kâr ikiz kardeştir. Kâr, risk almanın ödülüdür. Şirket...
Dünya Gazetesi
Standartları Oluşturabilmek
Rekabette kazananlar standartlara uyanlar değil, standartları oluşturanlar oluyor. Standartları oluşturmada...
Dünya Gazetesi
Dengeli Şirket Karnesi
Harvard Business Review tarafından son 75 yılın en yenilikçi ve...
Dünya Gazetesi
Kurumsal İletişim Yönetimin İşidir
Kurumlar gerek çalışanlarını, gerekse içinde bulundukları değer zincirinde rol alan...
Dünya Gazetesi
Rakipleri Yakından İzlemek
Yönetimin önemli görevlerinden birisi de rakiplerin yaptıklarını yakından izlemek, onları...
Dünya Gazetesi
Krizden Fırsat Çıkarabilmek
Krizlerin en önemli faydası sorgulanmayanları sorgulama fırsatı yaratmasıdır. Pazarın büyüdüğü,...
Dünya Gazetesi
Yeni Yıl Hedefleri
Her yeni yılda milyonlarca insan kendilerine gelecek yıl ile ilgili...
Dünya Gazetesi
Talep Yaratmada Yenilikçilik
Küresel ekonominin durgunluğa girdiği bir dönemde ürün ve hizmetleri için...
Dünya Gazetesi
Stratejik Riskler
Tanımlamadığımız kavramları ölçemeyiz. Ölçemediğimiz kavramları da yönetemeyiz. Bu nedenle, şirketlerin...
Dünya Gazetesi
Kurumsallaşma
Kurumsallaşma yönetim kalitesini geliştirmenin ve bu gelişimi sürekli kılmanın temelidir....
Dünya Gazetesi
Satış Yönetimi
Şirketler kârlılığı artırmak için satışlarını yönetirken üç temel yaklaşım benimsiyorlar:...
Dünya Gazetesi
Değişimi Sahiplendirebilmek
Kriz dönemlerinde değişen şartlara uyum sağlayabilenler başarılı olurken, değişimi gerçekleştiremeyenler...
Dünya Gazetesi
Ucuz Ürünlerin Günü
ABD’de başlayan finansal kriz, giderek dünyaya yayılıyor. Özellikle Avrupa bankalarını...
Dünya Gazetesi
Demokrasi, kaynakların değil, fırsatların eşit dağılımıyla gelişir
İnsan Hakları ve demokrasiye gerçekten inanıyorsak, bu dünya üzerinde yaşayan...
Milliyet
Yeni CEO’lara İpuçları
Rekabet küreselleşiyor, çetinleşiyor ve yatırımcılar başarıyı bekleme konusunda sabırsızlaşıyor. Bunların...
Dünya Gazetesi
Veri Madenciliği
Teknolojik gelişmeler dünyada gerçekleşen bir çok işlemin elektronik olarak kayıt...
Dünya Gazetesi
Veri Merkezleri
Her geçen gün şirketler ve kurumların bilgi sistemlerine bağımlılıkları artıyor....
Dünya Gazetesi
Fiyatlandırma Stratejisi
Ürün ve hizmetleri için fiyat belirleme bir şirketin kârlılığını belirleyen...
Dünya Gazetesi
Özel Yatırım Fonları
ABD kaynaklı kredi krizinin özel yatırım fonlarının şirket alımlarını güçleştirmesine...
Dünya Gazetesi
Mega Projeleri Yönetebilmek
25 sene önce üzerinde yoğun olarak çalışma fırsatı bulduğum bu...
Dünya Gazetesi
Kurum Kültürü
Kurumsal kültür bir kurumda neyin, neden ve nasıl yapıldığını belirleyen...
Dünya Gazetesi
Yeni Bir İş Alanı Seçmek
Yeni bir iş alanına girmek isteyen şirketler doğru kaynak tahsisi...
Dünya Gazetesi
Genel Giderleri Yönetebilmek
Rekabetin her geçen gün keskinleştiği bir ortamda şirketlerin maliyetleri kontrol...
Dünya Gazetesi
Yenilikçilikte Süreklilik
Ürün yaşam eğrilerinin gün geçtikçe kısaldığı, müşterilerin her geçen gün...
Dünya Gazetesi
İki Taraflı Pastayı Büyütme Pazarlıkları
Pazarlık denince her ne kadar pastanın paylaşımı akla gelse de,...
Dünya Gazetesi
İki Taraflı Pastayı Paylaşma Pazarlıkları
Bu tanıma uyan pazarlıklarda iki farklı tarafın yetkinliklerini kullanarak artı...
Dünya Gazetesi
Birlikte Karar Alma ve Pazarlık Sanatı
Pazarlık sanatını irdelerken onun temel boyutlarını iyi anlamak gerekir. (i)...
Dünya Gazetesi
Finans Tepe Yöneticisi
CEO (Chief Executive Officer), bir kurumun en üst düzey yöneticisine...
Dünya Gazetesi
Krizlerden Güçlenerek Çıkabilmek
2008’in dünya ekonomisi için güç bir yıl olarak geçeceğine ilişkin...
Dünya Gazetesi
Karar İçin Öngörüde Bulunmak
Yöneticinin görevi belirsizlikte karar vermektir. Elbette, yöneticiler karar vermeden önce...
Dünya Gazetesi
Beyaz Yakalıların Mekan Bağımsızlığı
Dünyanın en büyük markaları ürünlerinin büyük bir kısmını Çin gibi...
Dünya Gazetesi
Bilgi Emekçilerini Yönetebilmek
Değer yaratmanın en önemli girdisi bilgidir. Zaten çağımıza “bilgi çağı”...
Dünya Gazetesi
Yenilikçilik İçin Yaklaşımlar
Şirketler başarı için yenilikçiliği kurumsal kültür haline getirmeli. Ancak, genel...
Dünya Gazetesi
Şirket Evliliklerine Hazır mısınız?
Şirketler her sene stratejik planlarını gözden geçirip yıllık bütçelerini oluşturuyorlar....
Dünya Gazetesi
Para Kimde
İş hayatında başarı şirketleri büyüterek ve yeni girişimleri hayata geçirerek...
Dünya Gazetesi
Yönetim Kurulu Etkinliğini Ölçebilmek
Ölçülmeyen performans iyileştirilemez. Kurumsal yapıların en önemli organı olan Yönetim...
Dünya Gazetesi
Kurumsal Yönetişim, Kurumsal Güvenin Temeli
Güven, insan ilişkilerinin olduğu kadar, kurumlararası ilişkilerin de sağlıklı gelişmesinin...
Dünya Gazetesi
Kurumsal Yönetişim
Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok...
Dünya Gazetesi
Stratejik Riskleri Yönetebilmek
Şirketler genellikle dört farklı kategorideki riskleri yönetmek durumunda kalıyorlar: (i)...
Dünya Gazetesi
Şirket Birleşmelerinde İnceleme Aşaması
Şirket evlilikleri son senelerde ülkemizde de büyük ivme kazandı. Şirket...
Dünya Gazetesi
Piyasalar Gerçekçi mi?
Herhangi bir ürünü satın aldığımızda sadece ondan faydalanma hakkını değil,...
Dünya Gazetesi
Yenilikçilik Kapasitesini Artırmak
Kazanmayı hedefleyen şirketler, ya pazara yenilikçi ürünler sunarak, ya da...
Dünya Gazetesi
İşbirlikleri
Şirketlerin temel güdüsü diğer şirketlerle rekabet etmektir. Ancak, özellikle bilginin...
Dünya Gazetesi
Yatırımcı İlişkileri
Halka açık şirketlerde en önemli paydaşlardan birisi de şirket hisseleri...
Dünya Gazetesi
Şirketlerden Yeni Beklentiler
Toplumun şirketlerden beklentileri artıyor. Şirket denince ilk akla gelen kaynakları...
Dünya Gazetesi
İnsan Kaynaklarını Geliştirebilmek
Bir kurumun en önemli kaynağı insan kaynaklarıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir...
Dünya Gazetesi
Kurumsal Liderleri Seçebilmek
Bir kurumdaki en önemli kararlardan birisi her seviyedeki liderlerin seçimidir....
Dünya Gazetesi
İnsan Sermayesi İle Zenginleşmek
Değeri oluşturan unsur, kaynaklardan kıt olanlardır. Günümüzde kıt olan finansal...
Dünya Gazetesi
Ortak Düşünce Tuzakları
Yönetim kurullarının önemli risklerinden birisi ortak düşünce tuzaklarına düşülmesidir. Herkesin...
Dünya Gazetesi
Yönetim Kurulu İletişimi
Yönetim kurullarının etkinliği hem üyelerin kendi aralarında, hem üst düzey...
Dünya Gazetesi
Kurumsal Ahlak
Kurumların davranışlarında toplumsal beklentilerin karşılanamaması genellikle kurumların itibarlarını, hatta yaşamsal...
Dünya Gazetesi
Yönetim Kurulu Bilgileri
Başarılı kurumsal yönetişim güncel ve sağlıklı bilgiye dayanan değerlendirmeler gerektirir....
Dünya Gazetesi
Bilişim Bağımlılığı
Her geçen sene bilişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye ulaşım, onu kullanma...
Dünya Gazetesi

"Muhteşem bir makale. Hepimizden öndesin.
Tam da bir düşünce liderinden bekleneceği gibi..."
Bob Stone

"Tebrik ediyorum.
Şapka çıkarıyorum."
Emre Berkin

"Her yazınız gibi bu yazınız da ilgi çekici ve bilgilendirici."
Cumhur Güzel

"Yine bilgelik dolu bir yazı."
Bahadır Kaleağası

"Yazılarını zevkle okuyorum. Bundan önceki yazın
çok güzeldi. Son yazın da enfes. Hayal gücün hep
açık kalsın."
Zekeriya Yıldırım

"Gerçekten çok güzel
bir yazı... Eline sağlık..."
Faruk Eczacıbaşı