Ana Sayfa
Makaleler
Kişisel Gelişim
Yaşamak Demek Çalışmak Demektir
Canlılar fayda yarattıkları sürece yaşarlar. Meyve vermeyen ağaç, kurur. Üreyemeyen...
Dünya Gazetesi
İstatistik Bilgisi Karar Kalitesini Artırır
Yönetim kararları sadece tecrübeye ve sezgiye değil, aynı zamanda verilere...
Internet Nesli
Ateş, tekerlek, buhar makinesi, elektrik gibi buluşların insanlık hayatında neden...
İnsan Alışkanlıklarının Eseridir
İnsan alışkanlıklarının eseridir. Dolayısıyla, hayatında özel başarılara imza atanların nasıl...
Kariyeri Geliştirebilmek
Çalışanların hayatlarının en büyük kısmı işte ve uykuda geçiyor. Bu nedenle,...
Dünya Gazetesi
Kendini Yenileyebilmek
Teknoloji geliştikçe, bir taraftan insanların ihtiyaçları hızla değişiyor, diğer taraftan...
Dünya Gazetesi
Bilgi ve Sevgi Paylaştıkça Artar
Birçok kaynağın aksine, bilgi ve sevgi paylaştıkça artar. Bilgi ve...
Dünya Gazetesi
Sürekli Öğrenme
Katma değer yaratmanın temeli bilgidir. Bilgi ise zaman içinde yaygınlaştıkça...
Dünya Gazetesi
Yeni Bilginin Olasılıklara Etkisi
Herhangi bir konuda karar verirken insanlar bilinçli veya bilinçaltı olarak...
Dünya Gazetesi
Katılımcı Eğitim
İş yaşamı öncesinde ve sırasında farklı eğitim teknikleri ile yetişen...
Dünya Gazetesi
Hayat, Bir Aynadır
“Hayat bir aynadır. Siz ona gülümserseniz, o da size gülümser.”...
Dünya Gazetesi
Eğitimin Değeri
Toplumsal refah düzeyimizi artırmanın en temel yöntemi gençlerimizin ve yetişkinlerin...
Dünya Gazetesi
Düşünce Tuzakları ve Pazarlık Sanatı
Davranışsal karar teorisi insanların rasyonel olarak nasıl karar almaları gerektiği...
Dünya Gazetesi
Karar Teorisi ve Pazarlık Sanatı
Pazarlık her birimizin bireysel ve kurumsal olarak sık, sık yapmak...
Dünya Gazetesi
Sağlıkta Performans Ölçümü
Yaşam kalitesini belirleyen en önemli boyutlardan birisi sağlıktır. Bilimsel ve...
Dünya Gazetesi
Kalite, Yaşamın Kendisidir
İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özellik her zaman daha...
Dünya Gazetesi
İçinde Dünya Olmayan, Dünya İçinde Olamaz
Gelecek hafta gerçekleşecek olan Ulusal Kalite Kongresi’nin ana teması “Dünya...
Dünya Gazetesi
Bilgi, Girişimcilik ve Toplumsal Refah
İnsanoğlu yaşam kalitesini geliştirmek için bilgi ve bilimi kullanabilmesiyle kendisini...
Dünya Gazetesi
Yöneticilik Eğitimi
Toplumun kaynaklarını verimli ve etkin kullanabilmek için yönetici kalitesini geliştirmeliyiz....
Dünya Gazetesi
Çok Yaşa İyi Yaşa
Yaşam kalitesini belirleyen en önemli boyutlardan birisi sağlıktır. Nitekim 46...
Dünya Gazetesi
Sağlıklı Yaşam İçin Politikalar
Yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsur sağlıktır. Sn. Vehbi Koç’un...
Dünya Gazetesi
Kafayı Çalıştırmak
İnsanları dünyadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünme gücü....
Dünya Gazetesi
Bir Yaşam Birden Çok Kariyer
Sosyal güvenlik reformu ile ilgili gelişmeler, toplum olarak ilgimizin reform...
Dünya Gazetesi
Yenilikçiliğin Finansmanında Yenilikçilik
Sermayenin demokratikleşmesi kavramını hayata geçirerek BAD’de finansal kaynakların sadece yüksek...
Dünya Gazetesi
Yelken Yöneticilik Yetkinliğini Geliştirir
Yelkencilik sadece bir spor değil, aynı zamanda önemli bir eğitim...
Dünya Gazetesi
Liderlik Yetkinliklerini Geliştirmek
Lider, insanları bir hedef doğrultusunda harekete geçirebilen kişidir. Liderlik etki...
Dünya Gazetesi
Şirket Stratejisi ve Kariyeriniz
Çalışanlar genellikle stratejiyi üst yönetimin ilgilendiği bir konu olarak algılar...
Dünya Gazetesi
Kalite Felsefesini Öğretebilmek
Yeni bir eğitim yılı başlarken bu sürecin tüm paydaşları: öğrenciler,...
Dünya Gazetesi
Zamana Saygı Göstermek
Şirketler, değerlerini artırabilmek için büyüme hızlarını geliştirmeye çalışıyorlar. En karlı...
Dünya Gazetesi
Şirketlerde Yükselmenin Temeli
Şirketlerde hangi özelliklere sahip profesyonellerin daha hızlı yükselme potansiyeli olduğunu...
Dünya Gazetesi
Öğrenmenin Temeli
Kıyaslama, en iyilerden öğrenme, yönetim kalitesini geliştirmenin temel araçlarından sayılıyor....
Dünya Gazetesi
Hoşgörünün Beşiği: Anadolu
Bugün dünyanın en çok ihtiyacı olan kavramlardan birisi de hoşgörü...
Dünya Gazetesi
Yaşam Önerileri
Dünya Gazetesinin Yönetim Ekindeki bu son yazıda yeni yıl ile...
Dünya Gazetesi
Acil İşler mi? Önemli İşler mi?
Hayatınızı önünüze gelen acil işlerle meşgul olarak mı geçiriyorsunuz? Yoksa,...
Dünya Gazetesi
Bireysel Pazarlama
Bilginin ve bilgili insanın önemi arttıkça, bireysel pazarlamanın önemi de...
Dünya Gazetesi
Üstün Yetenekli Çalışanlar
Şirketler her geçen gün en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunun...
Dünya Gazetesi
Yaşam Yetkinliklerini Geliştiren Eğitim
Eğitim ülkemizin en çok kaynak ayırdığı konulardan birisi. Oysa, eğitim...
Dünya Gazetesi
Başarı İçin Strateji
Başarı sürekli olarak “değer yaratabilmektir.” Değer yaratmada sürekliliği sağlayabilmek ise...
Dünya Gazetesi
Genç Liderleri Yetiştirmek
Kurumların sürekliliğini sağlayan onların lider yetiştirebilme kapasitesidir. İster aile şirketi...
Dünya Gazetesi
Zamanı Yönetmek Hayatı Yönetmektir
Yaşam kalitesini artırmak isteyen, öncelikle zamanı iyi yönetmeyi öğrenmeli. Çünkü...
Dünya Gazetesi
Kariyeri Yönlendirebilmek
İnsanların hayatlarında yaptıkları en önemli iki seçim, iş ve eş...
Dünya Gazetesi
Ağ Dünyasında Roller
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanların, kurumların ve ülkelerin karşılıklı...
Dünya Gazetesi
Kariyer Değerlidir
İşimiz, hayatımızın önemli bir kısmını alıyor ve dolayısıyla toplumdaki algılanmamızı...
Dünya Gazetesi
Çok Yaşa Çok Çalış
Tıptaki gelişmelerin hızının, insanın bu gelişmeleri bireysel ve sosyal hayata...
Dünya Gazetesi
Biz ve Öteki
İnsanın genetik haritası belirlendiğinde ırklar arasındaki farkların yüzde birin bile...
Dünya Gazetesi
Başarılı İnsanların Sırları
Bazı insanlar kendilerinin ve başkalarının hayatlarında önemli ve olumlu gelişimler...
Dünya Gazetesi
Farklılık Her Gün Yaratılır
İnsanı alışkanlıkları belirler. Dolayısıyla, hayatında özel başarılara imza atanların nasıl...
Dünya Gazetesi
Liderlikte İnsan İlişkileri
Liderlik insanların davranışlarını değiştirebilme yeteneği ve kapasitesidir. Liderlik, iyi bir...
Dünya Gazetesi
Sosyal Değişimi Desteklemek
Yaşam kalitemizi artırabilmek için sadece bireysel gelişime, ve çalıştığımız kuruma...
Dünya Gazetesi
Olumlu Düşünmenin Gücü
Hayat bir aynadır. Siz ona gülümserseniz, o da size gülümser....
Dünya Gazetesi
Geleceğin Liderleri
İçinde yaşadığımız toplumu ve çocuklarımızın yaşayacağı ortamı şekillendirmek için yeni...
Dünya Gazetesi
Geleceği Şekilllendirmek
Her gün aldığımız kararlar ve yaptığımız uygulamalar sadece o günün...
Dünya Gazetesi
İçimizdeki Leonardo Da Vinci
İstanbul’un fethinden bir sene önce doğan Leonardo sadece dünyada yapılmış...
Dünya Gazetesi
Güvenilir Olmak
“İnsan yaşamında onur da, ödül de, iyi özelliklerini davranışlarıyla gösterenler...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Yaşam Kalitesi
“Eylemin başlangıcı düşünce değil, sorumluluk almaya hazır olmaktır.” Dietrich Bonhoeffer...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Yaşam Kalitesi
Yaşam kalitesi tanımı ve ölçülmesi güç bir kavram. Çünkü birbirinden...
Dünya Gazetesi
E-Birey
“Başdöndürücü bir hız yaşandığı çağımızda geleceğin mirasçıları kendilerini yetiştirenler olacaktır”...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Fikrin Gücü
“Her devrim önce bir fikir olarak dogar.” Ralph W. Emerson...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Değişim Yönetimi
“Değişim yaşam için yalnızca bir gereklilik değil, yaşamın ta kendisidir.”...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki

"Muhteşem bir makale. Hepimizden öndesin.
Tam da bir düşünce liderinden bekleneceği gibi..."
Bob Stone

"Tebrik ediyorum.
Şapka çıkarıyorum."
Emre Berkin

"Her yazınız gibi bu yazınız da ilgi çekici ve bilgilendirici."
Cumhur Güzel

"Yine bilgelik dolu bir yazı."
Bahadır Kaleağası

"Yazılarını zevkle okuyorum. Bundan önceki yazın
çok güzeldi. Son yazın da enfes. Hayal gücün hep
açık kalsın."
Zekeriya Yıldırım

"Gerçekten çok güzel
bir yazı... Eline sağlık..."
Faruk Eczacıbaşı