Ana Sayfa
Haberler/Video
ARGE, TURQUALITY Akredite Yönetim Danışmanlık Firması

danisman listesiDünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY, şirketlerin rekabet güçlerinin artması yolunda gerekli kapasiteye ulaşmalarını ve güçlü markalar yaratmalarını teşvik ediyor. Global Türk markaları yaratılmasını hedefleyen TURQUALITY, bu yolda şirketlerin marka potansiyeline yönelik finansal destek sağlamak, gelişmelerine yönelik strateji, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetlere erişimine aracı olmak için faaliyettedir. Bu hedefler çerçevesinde, şirketlerin doğru yönlendirilmesi rolünü üstlenmiş olup akredite danışmanlar listesi kapsamındaki firmaların desteğini sunmaktadır.

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından “akredite edilmiş danışmanlık firmalarından” satın alacakları giderleri,
%50 oranında desteklenmektedir.

TURQUALITY Akredite Danışman Firmaları arasında yer alan ARGE Danışmanlık, “Yönetim Danışmanlığı” hizmetlerini sunmaktadır.