Ana Sayfa
Haberler/Video
Basında ARGE
Daha İyi Bir Dünya İçin Sorumluluk Üstlen!

yilmaz-arguden-busiadKüresel ölçekte sürdürülebilirlik çalışmaları açısından en önemli yapılardan biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), geçtiğimiz haftalarda Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikle kurum ve kuruluşlara tanıtıldı. Bursa’dan sözleşmeyi imzalamış şirketlerin görüş ve bilgilerinin paylaşıldığı panel öncesi Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile bir araya gelerek, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tarihi süreci, kazanımları ve yürütülen çalışmaları hakkında bilgi aldık. Dr. Argüden Global Compact’ın, kurumların daha iyi bir dünya için sorumluluk üstlenme beyanı olduğuna dikkat çekti.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tarihi süreciyle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz?

UN Global Compact, 1999 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Davos’ta yaptığı bir konuşmaya dayanıyor. Annan bu konuşmada; dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi arzu ediliyorsa, bu sorumluluğun sadece devletlere bırakılamayacağını, bireylerin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademik dünyanın birlikte üstlenmesi gerektiğini vurguluyordu. Global Compact, başta kurumların olmak üzere daha iyi bir dünya için sorumluluk üstlenme beyanıdır.

Nasıl üye olunuyor?

Çok kolay. Üyelik, kurumun en tepesindeki yöneticinin her yıl Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu 4 ana konuda 10 temel ilkede ne yaptığını BM Genel Sekreteri’ne kamuya açıklanabilir bir rapor olarak sunma taahhüdünü içeriyor. Tüm kurum ve kuruluşlar kendi hedefini kendi koyuyor ve en tepe yöneticisi de bu hedefleri imzalıyor. 100’ü aşkın ülkede 12 bin üyesi olan Global Compact, küresel ilkelerle hareket ediyor ve teknik standartlar koymuyor.

TÜRKİYE’DE 300’Ü AŞKIN İMZACI VAR

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ülkemizde kaç aktif imzacısı var?

Türkiye’de 300’ü aşkın imzacımız var. Dünyada 12, Avrupa’da ise ilk 6 ağ içerisinde yer alıyoruz. Aynı zamanda yaratıcı ve inovatif uygulamalarımızla da ulusal ağlar açısından ödül kazandık.

Global firmalar ve KOBİ’ler arasında her anlamda farklılar söz konusu. Sözleşme kurumlara nasıl bir yol haritası sunuyor?

Global Compact’ın çok basit ama çok etkili bir mekanizması var. Herhangi bir kuruma karbon salınımını şu kadar azaltacaksın gibi bir hedef vermiyor. Diyor ki; insan hakları, çalışma hakları, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi konusunda ne yaptığını senede bir sefer kamuoyuna açıklayacak şekilde yazacaksın. Kamuoyuna açıkladığı için doğru olması adına en üst düzey yönetici tarafından imzalanmasını istiyor. Çalışmalar en tepedeki adama rapor edildiği için bütün kurumun içerisinde faaliyetler daha etkin yürütülüyor ve her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir adım daha ileriye götüren bir yaklaşım doğuyor. Kamuoyuna açık olduğu için de rakipler arasında tatlı bir yarışa dönüşüyor. Bu şekilde Hindistan’daki bir KOBİ de küresel bir şirket de bu temel alanlarını sürekli iyileştirir hale geliyor.

Elenen şirketler de oluyor mu?

BM işini iyi yaptı yapmadı değerlendirmesi yapmıyor. Elenen şirketin tek önemli kriteri raporu yayınlayıp yayınlamadığı. Yayınladığın müddetçe varsın.

Küresel İlkeler Sözleşmesi firmalara neler kazandırıyor?

Kurumlara uluslararası saygınlık kazandırıyor. Muhteşem bir risk yönetim aracı sunuyor. Söz konusu ilkelerle ilgili yapılan ölçüm ve raporlamalar, kurumlar açısından risk yönetimi de sağlıyor. Eğer sistemde bir zafiyet varsa böylece tespit edilmiş ve o konularla ilgili strateji geliştirilmiş oluyor. Markaların satın alınımı yönünde pazar açarken, finansmana ulaşımını kolaylaştırıyor. Bunun sonu olmayan bir yolculuk ve yarış olduğunun, sürekli öğrenmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız lazım. Öncelikle hedef belirleyip ölçmek, sonra da o ölçüm peşinde koşmak gerekiyor. Global Compact bunun için muhteşem bir platform sunuyor. Herkesin raporlarının kamuya açık olmasının yarattığı yarış, rekabet yarışı değil toplumsal olarak daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşmanın yarışıdır. Dolayısıyla Global Compact’a üye olmak öğrenmeyi hızlandırıyor, kıyaslamayı kuvvetlendiriyor ve dünya bazında da itibarınızı da yükseltmeye yardımcı oluyor.

STRATEJİLERİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Türkiye’de yürütülen başarılı çalışmalara örnek verebilir misiniz?

Sektörel Yayılım Stratejisi’ni biz Türkiye’de geliştirdik ve şimdi bütün dünyaya da örnek oldu. Hatta Global Compact Merkezi de bu yaklaşımı benimsemeye başladı. Buradaki yaklaşımımız sektöre özgü çağrılar yapmak ve derneklerin kaynaklarından faydalanarak şirketleri eğitmesine yardımcı olmak. Sektör bazında yaygınlaştırmada ortak çözüm üretmek mümkün olabiliyor. Örneğin bir ilaç sektöründe bütün dünyada 84 imzacı varken biz böyle bir yayılımla sadece Türkiye’den 34 imzacı kazandırdık.

KOBİ’ler için ayrı çalışmanız var mı?

2014 yılında “Çarpan etkili iş birlikleri” ya da “Kazan-kazan ilişkileri” diye tabir ettiğimiz çalışmaları yürüttük. Özellikle KOBİ’leri hedefledik. Türkiye’de KOBİ’lerin paraya ve pazara ihtiyaçları var. Bankaların kredi şartnamelerine Global Compact’in ilgili ilkelerini koymalarını istedik. Böylece süreç daha kolay işleyecekti. Gelinen noktada Türkiye’deki bankalar bu sistemi uygulamaya başladı. Kredi kullanmayanlara da pazar bulma yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİĞİMİZ

BM’nin gelecek 15 yıl için sürdürülebilir kalkınma hedefleri eylül ayında açıklanacak. Türkiye ile ilgili hazırladığınız raporda neler yer alıyor?

Dünya için bundan sonraki 15 yılın kalkınma hedefleri BM tarafından karara bağlanacak. Bu hedef sürecinin geçmişten 2 tane önemli farklılığı var. Bunlardan birisi her hedef için göstergeler belirlendi. 169 tane gösterge oldu. Hem ülkeler hem de bölgeler bazında ölçülebilir hale gelecek. İkincisi hedefler belirginleşirken çok daha sıkı bir istişare süreci hayata geçirildi. Türkiye’de öncelikli ülkelerden birisiydi. STK’lardan akademik dünyaya, KOBİ’lerden bakanlıklara kadar görüşler alarak Türkiye’nin önceliklerini belirledik; Kadınların istihdama daha fazla katılarak hem sosyal hayatın hem de karar mekanizmalarının içerisinde yer almalarının sağlanması da önceliklerden birisi. Toplumun yarısının çalışmadığı bir ülkede refah düzeyini arttırmak zordur. Raporda yer alan diğer konular ise; Genç işsizliğin özellikle nitelikli eğitimle azaltılması ve istihdamın artırması. Sürdürülebilirlik kavramlarının KOBİ’lerde yaygınlaştırılması. Sektörler arası işbirliklerin gelişmesi yönünde.

Küresel İlkler Sözleşmesi’nde yer alan 10 temel ilkeden çevre ve insan hakları ilkeleriyle ilgili ne durumdayız?

Geçtiğimiz dönem yaşadığımız ciddi iş kazaları ve çevre ile ilgili sorunlar gelişime açık yönlerimizin olduğunun göstergeleri arasında. Bu konuda ciddi ilerleme de içerisindeyiz. Ancak şunu da unutmamak lazım dünyada bu konulara önem vermeyen projelerin finansmanı her geçen gün gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde zaten bu konudaki bilinç düzeyimizi arttırmazsak çevreye zarar veren projeleri gerçekleştirme imkânımız da kalmayacak.

Bursa firmaları sürdürülebilirlik anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bundan 20 sene önce Ulusal Kalite Hareketi’ni başlattığımızda, Türkiye’de kalite mi olur deniliyordu. Bugün Türkiye’de otomotiv yan sanayinin dünyada çok iyi bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Avrupa Kalite Vakfı’nın ödüllerini en çok kazanan ülkelerden biri Türkiye ve Bursalı şirketlerde de bu konuda ciddi gelişmeler var. Avrupa’da sanayileşme azalıyor. Kaçtıkları yerlerden birisi de Türkiye sanayisinin gözbebeklerinden Bursa olacak. Biz gerek kalite, gerekse sürdürülebilirlik ve iyi yönetişim kavramlarını Bursa’daki kurumlarımıza ne kadar hızlı kazandırabilirsek; o kadar sorumlu, küresel vatandaşların da Bursa’dan çıkma ihtimali yükselecektir. Bursa’da Nilüfer Belediyesi, Yeşim Tekstil, Tofaş gibi firmalar imza atan örnek kurumlar arasında yer alıyor.

Hürriyet Bursa / 22 Nisan 2015
Röportaj: Sibel Bağcı Uzun

 
ARGE 20 Yıl
ARGE Danışmanlık 25 Yaşında
Strateji, iş mükemmelliği ve kurumsallaşma konularında 400’ü aşkın şirket ile 1000’den fazla yönetim danışmanlığı projesi gerçekleştiren...
Kadıköy Belediyesi Dünyada İlk Entegre Rapor Çalışması Yapan Belediye Oldu
Kadıköy Belediyesi, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğinin, kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen “Entegre Raporlama” çalışması...
“Geleceğin Türkiye’sinin cesur insanları”ndan ikisi ödüllendirildi
Toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla...
KalDer-Mükemmellik Maratonu
      “Hedefimiz gençler ve KOBİ’ler” Buket Eminoğlu Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ‘Mükemmellik Maratonu’ adını...
KALDER’den akıllı toplum şifresi
Dünya ekonomisinin bambaşka bir sürece evrildiği süreçte, Türkiye’nin kalite merkezinden önemli bir çağrı geldi. Dünya ekonomisinin...
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 2019 Yılında Her Yönetim Kuruluna En Az İki Kadın Üye Vermek İçin Çalışacak
Yönetim Kurullarındaki kadın sayısını artırmak için çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) “Her Yönüyle Yönetim Kurulu...
“Kurumsal güven olmadan gelişme olmaz” diyen ARGE, 25 yaşında
“Kurumlarına güven duyulmayan toplumların gelişmesi sekteye uğrar.” Bu söz, Argüden Yönetişim Akademisi’nin kurucusu, ARGE Danışmanlık Yönetim...
ARGE Danışmanlık çeyrek asrı dünya çapında isimlerle kutladı
Çeyrek asrı geride bırakan Türk yönetim danışmanlığı şirketi, 26 Eylül günü dünyadan ve Türkiye’den önemli isimlerin...
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları desteklemek amacıyla tasarlanan ve bu yıl ikincisi verilecek...
Yıl 2002: AK Parti bunları yapacak mı?
Strateji, iş mükemmelliği ve kurumsallaşma konularında 400’ü aşkın şirketle binden fazla yönetim danışmanlığı projesi gerçekleştiren ARGE...
Entegre Raporlama geliyor…
Bana sorarsanız, Türkiye’de yönetim kalitesi denince ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Dr. Yılmaz Argüden...
Bankacılık sektörünün dönüştürücü gücü daha iyi bir dünya için harekete geçiriliyor…
UN Global Compact imzacısı 7 banka kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirmesi ve ilgili politikalara...
Dr. Argüden, BM Genel Kurulu’nda iyi yönetişim çağrısı yaptı…
Konuşma metni için tıklayınız. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “İş Dünyası: Daha İyi Bir Dünya için İtici...
ARGE Danışmanlık, B20′nin Yönetişim ve Sürdürülebilirlik bilgi ortağı
G20 Zirvesinde Devlet Başkanlarına sunulacak önerilerin belirlenmesi için yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında 1 Haziran 2015 tarihinde...
Kurumsal Yönetişimin El Kitabı: Sürdürülebilir bir Gelecek için Sorumlu Yönetim Kurulları
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, uluslararüstü bir bakış açısıyla iklim değişikliği ve ilişkili...
Türkiye’nin OECD Daimi Temsilciliği’nde Resepsiyon
Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Türkiye Daimi Temsilciliği resepsiyon düzenledi....
Global Compact Türkiye 2014 Faaliyet Raporu Yayınlandı
Global Compact Türkiye genel kurulu yapıldı, yıllık faaliyet raporu yayınlandı. ARGE olarak liderlik yaptığımız ve içerik...
Gelişimin şartı entelektüel sermayeye yatırım yapmaktır
Boğaziçi Üniversitesi için 1,5 milyon ABD Doları bağış. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve ARGE Danışmanlık arasında imzalanan...
TIRSAN’dan Argüden Yönetişim Akademisi’ne 1.5 milyon dolar bağış
Yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin...
BÜVAK bünyesinde Argüden Yönetişim Akademisi Şartlı Bağış Fonu oluşturulmasına yönelik anlaşma imzalandı
Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ve ARGE Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in katıldığı...
ARGE Danışmanlık Kadın Erkek Eşitliğini destekleyen öncü kuruluşlar arasında…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Borsa İstanbul’da düzenlenecek törende gong tıpkı geçen yılki gibi bir kez daha...
Yönetişimin Don Kişot’u
ARGE Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile sohbet şaşmaz bir şekilde...
Global Compact Türkiye Dünyaya Ufuk Açıyor
Küresel ölçekte sürdürülebilirlik çalışmaları açısından en önemli ve yaygın yapılardan biri UN Global Compact (BM Küresel...
Dr. Argüden UN Global Compact Yönetim Kurulu’nda
Geçtiğimiz yıl kurulan UNGC Ulusal Ağlar Dünya Danışma Kurulu, Dr. Argüden’i Başkan seçti.  110 ülkenin Ulusal...
İranlılar “yönetişimi” Argüden’den öğrenecek
ARGE Danışmanlık şirketinin kurucusu ve Rothchild-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden iki yıl önce İngilizce...
Daha İyi Bir Dünya İçin Sorumluluk Üstlen!
Küresel ölçekte sürdürülebilirlik çalışmaları açısından en önemli yapılardan biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN...
Danışmanlık Nedir?
Danışmanlığın çeşitli tanımları var, fakat benim anladığım anlamda danışmanlık, uzmanlığı olan alanda tüm bilgisini müşterisiyle paylaşan,...
“Yönetim kalitesinde çıtayı yükseltti”
“ARGE Danışmanlık 15. yılını kutladı.”
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Türk Şirketinin Avrupa Başarısı
Avrupa Birliği’nden tarih almaya çalıştığımız bu günlerde, küçük bir Türk şirketi, Avrupa’nın dev şirketlerini geride bırakarak,...
ARGE Danışmanlık “Küresel İlkeler Sözleşmesi” Toplantısına Katılan İlk Türk Şirketi
Dünyada yüzlerce şirket ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan “Küresel İlkeler Sözleşmesi”’ni imzalayan ilk Türk şirketi...
“Balanced Scorecard Türkiye’de”
Renaissance Worldwide – ARGE işbirliği ile yeni bir yönetim sistemi olan “Balanced Scorecard” Türkiye’ye taşınıyor. Son beş...
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
Dünyadaki KİT harici tüm şirketlerin yüzde 65-85′i aile şirketi. Ancak bu tip şirketlerde belli sorunlar yaşanıyor...
Küreselleşme Danışmanlık Firmalarına İlgiyi Arttırdı
Türkiye’deki şirketler en fazla teknolojik gelişme, ekonomik değişim, ve küreselleşme nedenleriyle danışmanlık firmalarına başvuruyor. Türkiye’de hizmet...
Şirketler, Yönetim Danışmanlarının Kapısında
Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Murat Yalnızoğlu, düşük enflasyon düzenine uyma konusunda şirketlerde şaşkınlık yaşandığını belirtiyor ve...
‘Yeni Elazığ’ Planı Hazır
Rantın en yüksek olduğu yere park yapılacak. İdarecilerden en çok duymak istediğim cümle, Elazığ Belediye Başkanı...
Verimsizlik Daha Kötü
“İki şişe süt çalanla,  ikisini birden sokağa döken arasında ne fark var?” KalDer Başkanı Argüden yolsuzluk ve verimsizliği...
Yapı Kredi’de Yönetimi Argüden Belirleyecek
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ile Çukurova Grubu arasında 31 Ocak’ta imzalanan protokol gereği, Yapı...
“Reçete Yazmıyoruz Uygulamaya Bakıyoruz”
Yönetim danışmanlığı sektörünün yeni ekonomiye bağlantılı olarak tamamen çehre değiştirdiğini belirten ARGE Danışmanlık’ın patronu Murat Yalnızoğlu, danışmanların...
AB’de Geleceği Tasarlayanlara Yaklaşmalıyız
Kasımdaki Kalite Kongresi’nde geleceği şekillendirmenin prosedürü incelenecek Alvin Toffler, John Nashbitt… 8 – 10 yıl önce...
Yaratıcı Beyinleri Cezbetmek
GÖKHAN Hotamışlıgil Harvard Üniversitesi’nde Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı. Tıp diplomasını Ankara Üniversitesi’nden almış, doktora...
İlle de Kalite
Ne istediğini bilenlerin yaşam boyu peşinde koştukları bir hedefi vardır. Bu kimine göre para, kimine göre...
Birileri “ Kalite” İşini Omuzladı Gidiyor
Toplumsal öncüler bazen çok önemlidir. Onlar toplumları motive ederler, uzun süre yalnız da olsalar mücadeleyi sürdürürler...
Geleceğin Liderleri
Cansen Başaran, Meltem Kurtsan, Yılmaz Argüden, Mehmet Öz… Bu isimler Geleceğin Küresel Liderleri. Onları biz seçmedik....
İhale Strateji Oyunu Oldu
ARGE Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Yılmaz Argüden İş Bankası’nın Telecom Italia ile birlikte 3′üncü GSM...
ARGE Danışmanlık ve Gönüllülük
ARGE Danışmanlık sosyal sorumluluk bilincini çalışanların Sivil Toplum Kuruluşlarındaki faaliyetlerini destekleyerek  yaşatmaktadır. Şirketimiz tüm çalışanlarını haftada...
Ünlü Üniversitelerde Türk Şirketleri Dersi
Koç Üniversitesi’nde ders veren yakın bir arkadaşım araştırmış. Dünyanın ünlü üniversitelerinde ‘vaka çalışması’ olarak ele alınan ve yönetim bilimleri...
21. Yüzyılın 21 Işığı
21. yüzyıla doğan bu 21 adam, mesleklerinde ve uzmanlık alanlarında bilginin, düsüncenin, teknolojinin, koşullandırmamışlığının verdiği güvenle...
Yaşam Sorumluluk Gerektirir
Kurumsal sosyal sorumluluk, kısaca şirketlerin daha iyi toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak...
AB, Türkiye ve Yönetim Kalitesi
3 Ekim 2005, AB ile üyelik müzakerelerinin başladığı önemli bir dönüm noktası oldu. Müzakerelerin başlaması kararı...
Geleceği Şekillendirmek
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, geleceği şekillendirmek için kişi ve kuruluşların ortak ilkeler...
ARGE’nin 20. yılı
Değerli Dostumuz, ARGE Danışmanlık 20. yılını kutluyor.  Dostlarımızla bu 20 yılda gerçekleştirdiklerimizi paylaşmak istedik. Türkiye’de yönetim...
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı dünya da gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Türkiye’de bu kavram doğrultusunda güzel örnekler olmasına...
Türkiye, 2020 ve Hayaller
Dr. Yılmaz Argüden’in Vs. (Vesaire) isimli dergiye verdiği röportajı okumak için lütfen tıklayınız.
Türkiye Markası
Türkiye markası dünyada nasıl algılanıyor? Dünyadaki algılanışımız, yüzyıllardan gelen tarihi, siyasi, toplumsal ve ekonomik süreçte yaşadıklarımızın...
“Yangın söndürme, önle!”
Geleceği şekillendirme konusunda toplumun her kesimine önemli roller düştüğünü vurgulayan ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr....