Ana Sayfa
Hakkımızda
Farklılıklarımız
Deneyim

Deneyimli danışman ekibiyle dünya standartlarında yönetim ve strateji danışmanlığı

ARGE danışmanları, uzmanlık konularında dünyadaki gelişmeleri takip etmek için senede bir ay eğitim alırlar.

cmc_logo_smallCertified Management Consultant (CMC)

Yönetim danışmanları ekonomilere daha rekabetçi ve verimli olma yönünde  hizmet sağlayarak toplumun gelişimine doğrudan katkıda bulunurlar. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan  ekonomilerin bu hizmetlerin sürekli ve yüksek katma değerli sağlanmalarına olan gereksinimleri en üst düzeydedir. Yönetim danışmanlarının bu beklentilere cevap verebilmeleri için en azından şu özellikleri taşımaları gerekmektedir:

  • Meslek ilkelerini bilmek ve bunları ödünsüz uygulama becerisine sahip olmak;
  • Yönetim danışmanlığı yöntem ve metodlarını bilmek ve bunları çalışmaların katma değerini artırma yönünde kullanabilmek;
  • Çalışmaların bütünlüğünü sağlamak için gerekli genel iş bilgisine sahip olmak;
  • Hizmet alanı ile ilgili geniş ve güncel bilgi ve deneyime sahip olmak.

CMC, yönetim danışmanlarının yukarıda sayılan özelliklere sahip olmaları için hem yol gösterici hem de bu unsurlarının varlığını denetleyen uluslararası bir sertifikasyondur. CMC kimliği, ICMCI’ın temsil edildiği ülkelerde yönetim danışmanlığı hizmeti alan şirket yöneticileri için doğru yönetim danışmanını seçmede çok önemli bir niteliktir.

 

efqmEFQM Mükemmellik Modeli Eğitmenleri

EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olan pratik bir araç niteliği taşır; kuruluşların kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak onları çözümler üretmeleri konusunda teşvik eder. Sektörü, büyüklüğü, yapısı ve olgunluk düzeyi ne olursa olsun bir kuruluş, başarılı olmak için düzgün bir yönetim sistemi kurmalıdır. EFQM, Avrupa’da veya Avrupa dışında denenmiş en iyi uygulamalarla ilgili girdileri toplayarak modeli güncelleştirir. Böylelikle, modelin dinamik olması, yönetim konusundaki  güncel görüşleri yansıtması sağlanmış olur. ARGE danışmanları kurumlara bu amaçla destek olabilmek için, lisanslı olarak Model Eğitimivermektedirler.

 

Kalder_logoKalDer Kalite Değerlendiricileri

KalDer, Türkiye’de Kurumsal Mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması ve bu alanda başarılı örneklerin ortaya çıkarılarak kazanılan deneyimin paylaşılması için 1993 yılından bu yana yürütülen Ulusal Kalite Ödül sürecini başlatmıştır. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü’nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel yetiştirilmiş değerlendiricilerden oluşan ekipler tarafından yapılmaktadır.ARGE danışmanları da, ülkemizde bu açıdan gelinen aşamaya katkıda bulunmak amacıyla süreçtedeğerlendirici olarak görev yapmaktadırlar. ARGE Danışmanları yönetim danışmanlığında elde etmiş oldukları sektör ve metodoloji deneyimleri, bütünsel bakış açıları ve tarafsız olabilme özellikleri nedeni ile sürece katkıda bulunmaktadırlar.

 

glt_smallGlobal Leader for Tomorrow

Dr. Yılmaz Argüden, uluslararası iş ve siyaset dünyasının başvuru noktası haline gelen Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından “Global Leader for Tomorrow” seçilmiştir. Aynı zamanda bu organizasyon bünyesinde yer alan “Digital Divide Task Force”da görev yapmakta ve Dünya Ekonomik Forumu zirvelerine düzenli olarak katılmaktadır.