Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Kurumsallaşma
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

sonsuzAile şirketlerinin en güçlü yönleri arasında hızlı karar verebilme ve büyüme yetenekleri bulunuyor. Çünkü paylaşılan ortak geçmiş, değer yargıları, karşılıklı güven ve etkin iletişim, karar almada ve uygulamada süratli olmayı sağlayabiliyor. Ancak nesiller ilerledikçe ve aileler büyüdükçe iş ve aile rollerinin birbirine karışması, işle ilgili konuların aile ilişkilerini zedelemesi, paylaşım esaslarının belirsizliği, duygu ile mantığın karıştırılması aile şirketlerinin geleceğini tehdit ediyor.

Bu nedenle günümüzde aile şirketlerinin en önemli sorunu kalıcılığı ve sürekliliği sağlayabilmektir. Dolayısıyla, aile şirketlerinin gerek sürekliliklerini sağlayabilmek, gerekse gelecek başarılarını garanti almak için önemli bir değişim sürecine girmeleri kaçınılmazdır.

Bu değişim sürecinin başarısında en kritik nokta ise aile şirketlerinin aile, ortaklık ve işin yönetimi ile ilgili konuları birbirinden ayırabilmeleri ve bunlardan her birinin çözümü için ayrı mekanizmalar oluşturmalarıdır.

Bununla birlikte, sürdürülebilirliği sağlamak ve kurum ve ailede güven ve gelişim ortamı oluşturmak amacıyla performansın net olarak ölçülmesi ve paylaşılması gerekliliği en önemli adımdır.

Bu kapsamda ARGE projelerinin adımları;

 • Ortaklık Yapısını Belirlenmesi
 • Kurumsallaşma
  • Aile İlişkilerinin ve Beklentilerinin Netleştirilmesi
  • Aile Anayasasının Hazırlanması
  • Aile Meclisinin Oluşturulması
  • Yönetim Mekanizmalarında Rollerin Belirlenmesi
  • Yönetim Kurulunun Etkinliğinin Arttırılması
  • Veraset Planına Yönelik Altyapı Oluşturulması
 • Liderlik

Türkiye’de faaliyet gösteren kurumların yaklaşık olarak % 90’ı aile şirketleridir. Türkiye’deki girişimcilik motivasyonu, sistematik yapı ve kurumsallaşma anlayışı ile birleştirilebildiği oranda uzun süreli faaliyet gösteren ve dolayısıyla daha köklü , büyük kuruluşların oluşması ve buna bağlı olarak markalaşan, uluslararası alanda başarılı olan Türk şirketi sayısının artması sözkonusu olabilecektir. ARGE’nin bu yönde gerçekleştirdiği çalışmalar kurumların sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunmaktadır.