Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Kurumsallaşma
Entelektüel Sermaye Yönetimi

esermaye“Bilgiyi stratejik avantaja dönüştürmek”

Günümüzde şirketlere rekabet gücü sağlayan unsurlar değişmektedir. Uzun seneler şirketlerin değer yaratma potansiyeli sahip oldukları fiziksel varlıklara dayanırken, değişen ekonomi ve rekabetçi piyasa koşulları ile birlikte şirketler piyasa değerlerini arttırmak için fiziksel varlıkların yanı sıra finansal olmayan varlıkların etkin yönetimine odaklanmaktadır. Finansal olmayan varlıkların bütününü ise entelektüel sermaye oluşturmaktadır.

Entelektüel Sermaye Modeli

Entelektüel sermaye, insan sermayesi, ilişkiler sermayesi ve yapısal sermaye olarak üç ana unsurdan oluşmaktadır. Şirketlere rekabet üstünlüğü ve katma değer sağlayan bu üç faktörün etkin olarak kullanılabilmesi için düzenli olarak analiz edilmesi, ölçülmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Entelektüel Sermaye Ölçümü (IC Rating™), şirketlerin maddi olmayan bu varlıklarının ölçülmesi, tanımlanması ve rekabet gücünün optimizasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir yönetim aracıdır. Bu metodoloji aracılığı ile şirketlerin stratejik yetkinlikleri ortaya çıkarılarak, gelecekte başarılı olabilmeleri ve stratejik hedeflerine ulaşabilmeleri için şirket içindeki entelektüel varlıkların operasyonel etkinliği farklı boyutlarda sorgulanmaktadır.

Farklı Kullanım Alanları

ARGE, Entelektüel Sermaye Ölçümü (IC Rating™) metodolojisi ile, şirketlere farklı alanlarda faydalar sağlamaktadır:

  • Şirketlerin stratejilerini uygulayabilmeleri için gerekli bilgi birikimine ve ilişki ağına sahip olup olmadığı ve bu konudaki risklerle gelişme potansiyeli konusunda güvenilir veriler elde etmek.
  • Ar-ge yatırımlarının önceliklerini belirlemeye yardımcı olmak.
  • Yeniden yapılanma projelerinde dikkat edilmesi gereken risk alanlarını belirlemek.
  • İnsan kaynaklarını geliştirme programlarını oluşturmak ve öncelikler belirlemek.
  • Şirketin organizasyonel hafızasını ve yapısal sermayesini geliştirmek.
  • Şirket değerinin tespitine yardımcı olmak.

Bu ölçümlerin ortak standartlara göre yapılması aynı zamanda kıyaslama fırsatlarının yaratılmasına ve gelişme potansiyellerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.