Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Kurumsallaşma
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

real world girls nude las vegas http://findlawyersca.com/playboy-playmates-who-do-porn kurumsallasma-2“İnsanı Kazanan, İşinde de Kazanır”

johnstown sex

slim ebony teen pussy Şirket maddi sermayesinin yanında başarıya kaynak oluşturan diğer bir sermaye yükselen hızla önem kazanmıştır: İnsan Sermayesi.

stopping masturbation increases penis size

adult strap on sex toys Bu sermayenin özellikleri ve yarattığı değer oranında şirketin iş performansında yükseliş gerçekleşmektedir. Bu anlayışla ARGE, şirketlerin insan sermayelerini en verimli şekilde yönetebilmesini sağlayacak süreç ve sistemlerin geliştirilmesi projelerini gerçekleştirir.

has more sex than me bunny

expressing breast milk problems Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan diğer kaynaklar gibi insan kaynağınında doğru belirleme, konumlandırma ve performansını artırmak amacıyla doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

saying and in japanese

porno anal forzado İşe alma modülü, sisteme doğru kaynağı, doğru konumlandırma ile dahil eder.Kaynağın doğru yönlendirilmesi, eğitilmesi ve performansının geliştirilmesi çok daha hızlı bir çevrim ile süreklilik ve tutarlılık gerektirir; bunu kariyer ve performans  yönetimi ve eğitim planlama modülleri gerçekleştirir.

my teachers tits

oaklane quarter midget racing club Ücret yönetimi ise kaynağın performansı ve konumu göz önüne alınarak ücretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi ile teşvik edilmesidir.

senator robert hurt gay

gangsta rap xxx lyrics Tüm bu modüllerin birbirleri ile uyumlu  ve tutarlı olması insan kaynağının devamlılığını ve şirket kültürünün stratejiler doğrultusunda gelişmesini sağlar. Stratejik atılımların yansıması da modüllerdeki uyumlu güncellemelerle gerçekleşir. Böylece değişim yönetimi sağlanır.

simple pleasures thrift store

baby clothes girl vintage ananzi adult İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Modülü Geliştirme Projesi

find amateur group sex

find someone for sex tonight booty hentai Proje Amacı

breast imaging book

free hairy hand job pussy trailer Şirket hedef ve yetkinlikleri doğrultusunda organizasyonun, takımların ve bireylerin performansını geliştirmek amacıyla uygulanan İnsan Kaynakları modülüdür. Sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil,  bireyin potansiyelinin  belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişimin sağlanmasını hedefler. Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları birimlerinin işleyiş sistematiği ve yaklaşım konusundaki standartları oluşturmasının ardından tüm yöneticilerin sahiplenmesi gereken bir yönetim anlayışıdır. Bu konuda günlük ve dönemsel uygulamalarda karşılaşılan sorunlarda İnsan Kaynakları birimleri şirket içi danışmanlık rolünü ve uygulamanın belirlenen standartlara uyumunu sağlama rolünü üstlenmelidir.

nasty porn blogs

ghazal chaudhary porn bikini boob bra breast cleavage knocker nipples tit Proje Aşamaları

pics of penis measuring
 • Şirket stratejilerinin incelenmesi,
 • Şirket yetkinliklerinin belirlenmesi ve tüm yetkinliklerin tanımlamalarının yapılması,
 • Şirket Performans Yönetimi prensiplerinin oluşturulması,
 • Şirket genelinde eğitimlerle uygulamanın hazırlığının gerçekleştirilmesi,
 • Uygulama ve sonuçlarının izlenmesi,
 • Şirket stratejilerinin incelenmesi.

dolly arafat bang my tits İnsan Kaynakları modüllerinin tamamı için vazgeçilmez bir önceliğe sahip olan stratejilerle uyumluluk gerekliliği bu modülde de aranmaktadır. Geliştirilen sistemin belirlenen stratejilerle ilişkisini doğru oluşturabilmek için şirketin kendisini nerede görmek istediğini çok iyi özümsemek gerekmektedir. Bu aşamada çalışmaların incelenmesi, üst düzey yöneticilerle görüşmelerle desteklenmektedir.

her hot tiight pussy

vintage scottish clothing ron white gay Şirket yetkinliklerinin belirlenmesi ve tüm yetkinliklerin tanımlamalarının yapılması

redhead femdom piss tube

music on touch Şirketin ulaşmak istediği noktayı belirlemesinden sonra, insan kaynakları yönetimi mevcut insan kaynağının ve yeni alınacakların şirketi hedeflediği noktaya taşıyacak özelliklerde bireyler olmaları yönünde yönlendirmeyi amaçlamaktadır.  Bu doğrultuda, şirket stratejileri ile uyumlu yetkinliklikler belirlenir.

follow url

machine gives great blowjob girls hairy asshole photos Yetkinlikler

Yetkinlik, kişinin işini yaparken uyguladığı yöntemdir; bilgi, yetenek, motivasyon ve kişilik bileşenlerinden oluşur. Yetkinlikler yapabilirlik potansiyelini temsil eder; başarıyı destekleyen ve davranışsal olarak tanımlanabilen temel özellikler kümesidir. Bir organizasyonda tüm çalışanlar için geçerli yetkinliklerin yanında, seviyeler ve pozisyonlar değiştikçe farklılaşan yetkinlikler vardır. Örneğin, öncelikleri belirleme yeteneği her çalışan için gerekli bir yetkinliktir, ama planlama ve organizasyon becerisi sadece müdürler için geçerli olabilir.  Dolayısıyla, kişinin performansı hedeflere ulaşabilmedeki başarısı ile birlikte izlediği yöntem, çalışmaları sırasındaki tutum ve davranışları ile de değerlendirilmelidir. Yetkinliklerin tanımları performans değerlendirme sisteminde yer alacaktır. Yetkinliklerin tanımlarının net ve belirgin olması kişilerin arasındaki algılama farklılıklarını ortadan kaldıracaktır.

http://muchogustolaventure.com/wife-sits-on-huge-cock

sexing a mature chicken asian porn star evelyn lin Şirket “Performans Yönetimi” prensiplerinin oluşturulması

http://nevers-enseignes.com/amatuer-hidden-video-nude

girl fucked in store video Şirketin performans yönetimi anlayışı, üst yönetimin bakış açısı ve kullanılan araçların bu görüşlerle uyumuna yönelik olarak fikir birliğine gidilmesi amacıyla toplantılar yapılmaktadır. ARGE’nin hedeflerle yönetim anlayışı ışığındaki önerileri, şirket kültürü ile harmanlanarak son şeklini bulmaktadır.

see

cute small amateur teens Hedef Bazlı Performans Değerlendirme

http://traceygaretdesign.com/horror-film-nude

cum on jap Bireylerin performansları, çalıştıkları kurumların iş sonuçlarının iyileşmesine ve hedeflerine ulaşmasına ne kadar katkıda bulundukları ile ölçülür. Kişi ve şirket performansını artırmayı hedefleyen performans değerlendirme sisteminde, şirket hedefleri ile ilişkilendirilmiş ve bu yönde tasarlanmış bireysel hedefleri belirlemek, değerlendirmenin önemli bir aşamasıdır.

get link

free janet jackson nude photos Böylece,

kung pao enter the fist imdb
 • Şirket hedeflerinin daha kolay gerçekleşmesi,
 • Çalışanlar enerjilerini doğru yönde harcadıkları için etkin kaynak kullanımı,
 • Çalışanlar için adil bir değerlendirme sistemi yaratılması sağlanır.

cum in my ass clips Şirket genelinde eğitimlerle uygulamanın hazırlığının gerçekleştirilmesi

watch

gay cum eating blog Prensiplerin ve gerekli araçların oluşturulmasının yanında performans değerlendirmenin etkinliğinde “değerlendiren” ve “değerlendirilen” konumundaki çalışanların rolü önemlidir.  Dolayısıyla, çalışanların bu sistemi benimsemesi ve faydalarına inanması sağlıklı uygulama için gereklidir. Bu amaçla, şirket içi eğitimler verilmektedir.

http://bagelbuddiesgolf.com/photo-of-boob

dkc asian rap Uygulama ve sonuçlarının izlenmesi

young little junior girl models

taboo erotic comic Sistemin uygulamaya alınması ve uygulamada yaşanan sorunların çözümlenmesi proje kapsamında gerçekleştirilmekte, sistemin sürekli gözden geçirme ve güncelleme sistematiği şirkete kazandırılarak proje tamamlanmaktadır.

baby sitter tgp aletta ocean fucked hard 18 Projenin Yararları

beautiful babes free nude Performans değerlendirme, takımların ve kişilerin gerçekleşen performanslarını değerlendirmek, ortaya koydukları beklenti ve gelişim hedefleri doğrultusunda takımların ve kişilerin yeni dönemde performanslarını artırmaya yönelik planlama yapmaktır. Etkin bir performans yönetim sistemi ile;

 • Çalışanlar arasında karşılıklı beklentilerin netleştirilmesi sonucu,
 • Çalışanların doğru işlere odaklanması,
 • Motivasyonun artırılması,
 • İletişimin artırılması,
 • Yöneticilere performans yönetimine temel olacak gelişim danışmanlığı yaklaşımını kazandırılması yönünde faydalar sağlanır.

quickie sex vid the fine brothers the last lick Proje Çıktıları

sean lockhart fuck İnsan Kaynakları Yönetimi prensipleri, çalışma sistematiği ve Performans Değerlendirme Formları proje çıktılarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, sistemi çalışanlara benimsetmek ve kullanıma özendirmek amacıyla tüm çalışanlar konuyla ilgili eğitim almaktadırlar.

young chick porno pics see free movies low quality xxx ARGE’nin Katma Değeri

cum shot bloopers ARGE bu projede gelişmiş yönetim tekniklerinin şirket kültürüne uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır. Şirket yetkinliklerinin belirlenmesi ve hedeflerle yönetim anlayışının kazandırılması ve buna yönelik sistemin geliştirilmesinde tamamen şirketin insan kaynakları anlayışında ulaştığı seviye gözönüne alınarak  seviyeyi geliştirmeye yönelik bir bakış açışı geliştirilmektedir. Sistematiğin oluşturulmasıyla birlikte en önemli adım olan, yöneticilerin ve çalışanların sistemi benimsemesi ve uygulayabilmesini sağlamak amacıyla eğitimler verilmektedir. Böylece sistem tanıtılmakta  ve uygulamaya yönelik önemli noktalar vurgulanmaktadır.

 

free online pics of huge tits “Koç Topluluğu’nun İnsan kaynakları sistemlerini uluslararası standartlara getirme çalışmalarımızda, ARGE’nin profesyonel yaklaşımından,  teorik derinliğinden ve ülkemiz şartlarıyla uyumun sağlanması konusunda duyarlılığından etkilendiğimi belirtmek isterim.” extreme dildo whore
lorelei lee femdom porn Hasan Subaşı, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı, Koç Holding

sexy superheroine video “ARGE, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile reorganizasyon ve insan kaynakları konusunda verimli bir proje gerçekleştirdi. Bu çalışma sürecinde ARGE ekibi, bizim ekibimizle sinerji yaratan bir yaklaşım gösterdi.”
boys first porn vids Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB

groove to the music “ERDEMİR, ARGE Danışmanlık firmasından insan kaynakları uygulamaları kapsamında danışmanlık hizmeti almış, iş değerlendirme, ücret ve organizasyon projesi kapsamlı ve titiz bir çalışma başarı ile bitirilmiştir.”
amateur blog free sex video A. Kerim Dervişoğlu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, ERDEMİR

frequency hi regime teen