Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Kurumsallaşma
Kurumsal Yönetişim

kurumsallasma-4“Güven, Gelişmenin Temel Taşıdır”

Özel sektör dünya ekonomisinin gelişmesinde itici güç konumuna gelmekte ve şirketlerin sorumluluk alanları genişleyerek sadece hissedarları değil tüm sosyal paydaşları kapsamaktadır. Aynı zamanda hızla değişen rekabet koşullarında şirketler her geçen gün daha fazla uluslararası finansal piyasalara bağımlı hale gelmektedir. Dolayısı ile kurumsal yapıların finansal piyasalara ve şirket ile ilişkide olan tüm kesimlere güven verici nitelikte olması şirketlerin gelişimi için hayati önem taşımaktadır.

Hissedar-Yönetim Kurulu-Üst Yönetim arasında ilişkilerin ilkelerini, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımını ve organizasyonunu belirleyen kurumsal yapıların kalitesi (Corporate Governance), güvenilirliği ve şeffaflığı gelişmenin önkoşulu konumuna gelmektedir.

ARGE kurumsal mekanizmaların inşa edileceği temelin oluşturulmasında güven taşlarının yerleşmesini sağlar.

ARGE şirketlerde bu nitelikte kurumsal yapıların kurulabilmesi için aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir:

 • Yönetim Kurullarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanması.
 • Yönetim Kurulları işleyiş süreçleri.
 • Yönetim Kurulu seçim esasları.
 • Yönetim Kurulu Başkanının görev ve sorumlulukları.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin yetkinlikleri.
 • Yönetim Kurullarının performans yönetimi.

Bu çalışmalarımız şirketlerin ve kurumsal yapıların;

 • Gelişmiş hesap verme sorumluluğuna ulaşmaları,
 • Denetim mekanizmalarının bağımsızlığının sağlanması,
 • Tüm hissedarlarla adil ve şeffaf ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Toplumsal sorumluluklara karşı duyarlılığın artırılması,
 • Hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi konularına özel önem verilmesini sağlar.

Birden fazla şirketin veya iş bölümünün yönetildiği kurumlarda şirketler ile merkez arasındaki ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirlemek tüm yapının etkin olarak yönetilmesinde önemli bir yer tutmaktadır.

ARGE, şirketlerin veya iş bölümlerinin,

 • İş boyutunda portföy yapılarını, yatırım özelliklerini, rekabet ortamının istikrarını,
 • Kurum içi kaynaklar boyutunda finansal şartları, merkezi kadro yetkinlikleri, yönetici yetkinliklerini dikkate alarak yönetim yapısının oluşmasını sağlar.

Farklı yönetim yapıları merkezin planlama (iş bölümlerindeki strateji oluşumuna katkı) ve kontrol (iş sonuçları üzerindeki denetim) süreçlerinde farklı roller oynamalarını gerektirmektedir. ARGE bu roller doğrultusunda kurumsal mekanizmalarının yapılandırılmasını yönlendirir.

Tüm bu çalışmalar kurum içinde Kurumsal Yönetilebilirliğin oluşmasını hedeflemektedir. ARGE, çalışmalar boyunca “güven”in kurum içinde yerleşmesine yönelik yöntem, bilgi ve tecrübesini sunar.

 

“Grubumuza dahil şirketlerin kurumsallaşmaya yönelik çalışmaları sırasında Çuhadaroğlu Grubunun kurumsallaşması, kurumsallaşmış aile şirketlerinde olması gereken yapıların oluşması ve uygulamaya geçirilmesinde ARGE’nin danışmanlık hizmetleri son derece yararlı olmuş ve bu konudaki yapısal değişiklikler tamamlanmıştır.”
Ahmet Çuhadaroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, Çuhadaroğlu Holding

“ARGE ile gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma ve uluslararası standartlara uyum çalışmasından memnun kaldığımızı ifade etmek istiyorum.  Bizim için ayrı bir önemi olan bu çalışmada ARGE’nin bilgi ve deneyimi ve konulara yaklaşımı bizler için faydalı olmuştur.”
A.Rona Yırcalı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı Kredi

 “Toplam Kalite anlayışımız doğrultusunda grubumuzun etkin şirketlerinden Assan Alüminyum’da ihtiyacını hissettiğimiz kurumsal süreçlerin tasarlanması ve hayata geçirilmesinde ARGE’nin değerli çalışanlarının önemli katkıları olmuştur.”
Asım Kibar, Yönetim Kurulu Başkanı, Kibar Holding