Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Kurumsallaşma
Organizasyon Yapılandırma

küreler2Kurumlar misyon ve vizyonları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kaynaklarını en etkin şekilde yönetmenin arayışı içindedirler.

Organizasyon yapısı bu noktada birleştirici unsurdur. Organizasyon yapıları;
• Strateji ve hedefler,
• İş yapma yöntemleri,
• Kurum değerleri,
• Kurum kültürü,
• Mevcut insan kaynağı profili – yetkinlikleri
• Kurumun faaliyetlerindeki olgunluk seviyesi
• Sektör ile ilişkilidir.

Organizasyon yapısı tasarlanırken tüm bileşenlerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Organizasyonlar yaşayan organizmalardır. Şekil olarak tanımlamanın ötesinde işleyişteki unsurları netleştirmek kritiktir. ARGE, organizasyon yapılandırması çalışmalarında iç/dış görüşmeler yaparak ve kurum verilerini inceleyerek; kurumun iş yapma yöntemlerini, değerleri, kültürü ve faaliyetlerinin olgunluk seviyesini belirler. Sektörel inceleme ile potansiyeli ve misyon, vizyon ve stratejilerin organizasyona yansımalarını tanımlar. Bütün bu değerlendirmeler sonrası organizasyon yapısı tasarlanır.
Ancak yapının şema olarak tasarlanması yeterli değildir. Kurumun süreçlerinin, görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların tanımlanması yapının uygulamaya alınmasındaki ilk adımdır. Yapının işleyişi tanımlar ve sistematik bakışla kurgulansa da yaşatanlar çalışanlardır. Dolayısıyla yapının temel prensiplerinin kurumda iyi anlaşılması, etkinliği artırır.
ARGE bütünsel bakışı ile organizasyon tasarımını gerçekleştirmesi , diğer sistemlerle başarılı şekilde entegrasyonunu sağlayabilmesi ve yeni yapıya geçiş aşamasında üst yönetim ve çalışanlara yönelik değişimin doğru şekilde yönetilmesini planlamasıyla başarılı projeler gerçekleştirmektedir.