Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Kurumsallaşma
Yönetim Kurulları Yapılanması

kurumsallasma-1Güven, insan ilişkilerinde olduğu kadar, kurumlararası ilişkilerin de sağlıklı gelişmesinin temelidir.

Kurumlar, başarı için sadece kendi kaynaklarını değil, aynı zamanda başkalarının da kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Başkalarının kaynaklarına ulaşabilmek ise onlarla güven veren ilişkiler kurarak sağlanabiliyor. Bu nedenle, güvenilir olmak başarı için, gelişme için hayati bir önem taşıyor.

Güvenilir olmak, zor kazanılan ancak çok kısa sürede yitirilebilir bir değerdir. Güvenilirlik sözlerin ötesinde eylemlerin tutarlılığı ile kazanılır.

Kurumsal yönetişim “corporate governance” kavramı; küçük ve büyük hissedarlar, Yönetim Kurulu, üst yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin ilkelerini, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımını ve organizasyonunu belirleyen kurumsal yapıların kalitesini, güvenilirliğini ve şeffaflığını kapsıyor. Kurumsal güvenin temelini oluşturuyor.

Kurumsal yapıların en önemli boyutu Yönetim Kurullarıdır. Her kurum için en yetkili karar mercii olan Yönetim Kurullarının kimlerden oluştuğu, Yönetim Kurullarında hangi konulara odaklanıldığı, kurulların nasıl çalıştığı ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek üzere neler yaptıkları gibi konular karar kalitesini ve yönetim kalitesini etkileyen unsurlardır. Yönetim Kurulları şirket yönetmez, yönetime danışmanlık yapar ve uygun bulmadığı kararları veto eder, gerektiğinde de yönetimi değiştirir. Yönetim Kurullarının yönlendirme ve denetleme görevini iyi yapabilecek bir yapı, süreç ve üyelere sahip olması, kurumların başarılı bir şekilde yönetilmesinin ön koşuludur.

Son dönemlerde çeşitli ülkelerde yaşanan yönetim skandalları Yönetim Kurulları ile ilgili birçok yeni düzenlemenin gündeme gelmesine neden oldu. Ancak, Yönetim Kurullarının iyi çalışmasını sadece kurallara bağlamaya çalışmak, yönetim kalitesini bürokrasiyle artırmaya çalışmaya benzer. Oysa, iyi yönetişim kurallarla değil, davranışlarla sağlanır. İyi yönetişimin temel ilkelerinin ruhunu anlamaksızın, sadece çeşitli otoritelerce oluşturulan kurallara uyum için atılan adımların yönetim kalitesini geliştirmesini beklemek gerçekçi olmaz.

Yönetim Kurulu Yapılanması Çalışmaları

Yönetim Kurulunun rolü kuruma girişimci önderlik yaparak, başarı için gerekli yönlendirme ve denetimi gerçekleştirmektir. Bu rolü yerine getirirken Yönetim Kurullarının üstlendikleri sorumluluklar;

 • Stratejik yönlendirme yapmak
 • Hedeflere için gerekli kaynakları sağlamak
 • CEO ve ekibi seçmek, destek vermek
 • Ortaklara ve yatırımcılara güven vermek
 • Denetim ve risk yönetimi sistemleri kurmaktır.

Yönetim Kurullarının Yapılandırılması çalışmalarında aşağıdaki başlıklarda çalışmalar gerçekleştirilerek, Yönetim Kurullarının hem yapısal, hem de davranışsal olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

 • Yönetim Kurulunun Kompozisyonu (Bağımsız Üyeler, vb.)
 • Yönetim Kurulu Komiteleri (Bu komitelerin oluşumu ve çalışma prensipleri, vb.)
 • Yönetim Kurulu İşleyiş Süreçleri: Üye Seçimleri, Gündem Oluşturma, Gelişim, Performans Değerlendirme, Kazanç Paketi
 • Yönetim Kurullarında Önemsenen Davranış Biçimleri
 • Yönetim Kurulu Bilgilendirme Altyapısı
 • Yönetim Kurulu Temel Görevleri (Stratejik Yönlendirme Fonksiyonu, Denetim Fonksiyonu)

Çalışmaların tamamlanması ve Yönetim Kurullarının belirlenen prensipler doğrultusunda çalışmaya başlamasının ardından, Kurumsal Yönetişim İlkelerinin benimsenme düzeyi ve Yönetim Kurulu performansına yönelik yapılacak anketler ile sürekli gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.