Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Strateji
Senaryo Planlama

strateji-1“Gelecekteki Belirsizlikleri Yönetmek”

Senaryo planlama, gelecekteki belirsizlikleri etkili bir şekilde yönetmek ve stratejik planlama sürecini verimli hale getirmek üzere kullanılan önemli bir yönetim aracıdır.

Senaryo planlama sürecinde geliştirilen ve analiz edilen senaryolar, mevcut durumu matematiksel modeller ile ileriye taşıyan klasik tahmin ve pazar araştırmalarından farklı şekilde, değişik alternatifleri göz önüne sererler. Böylelikle, uyarı sinyallerinin farkına vararak ve senaryoların altında yatan gerçekler açığa çıkarılarak süprizler önlenebilir, değişimlere ve şoklara daha kolay adapte olunarak, daha etkin şekilde davranılabilir. Senaryo planlamadan beklenen sonuç, çalışanların gelecek hakkında sürekli olarak düşünmelerini ve görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır.

Günümüzde şirketler, büyük yada küçük olsunlar, çalışanlarını stratejilerinin ve geleceklerinin oluşturulması çalışmalarına daha çok dahil etmek istemekte, senaryolar da bu çabalar için önemli araçlar haline gelmektedirler. Bununla birlikte, farklı ihtimallere göre verilebilecek kararların önceden test edilmesi şirketlere önemli rekabetçi üstünlükler sağlayacaktır.

Senaryo Planlama Sürecinin Adımları

1.  Senaryo sorusunun ortaya çıkarılması: Üst yönetim tarafından şirket misyonuna ve faaliyet amacına yönelik, senaryonun üzerine geliştirileceği doğru sorunun belirlenmesi gereklidir.

2.  Bilgi toplama: Bilim ve teknolojideki gelişmeler, toplumun algılamalarını şekillendiren ve değiştiren gelişmeler, demografik gelişmeler şeklinde örneklenebilir.

3.  Senaryonun “kritik güçlerini” tanımlamak: Senaryo oluşturmanın en önemli aşaması kritik güçleri tanımlamaktır. Bu faktörler, senaryonun başlangıç noktası olduğu kadar amaçlarından da biridir.

4. Önceden tahmin edilebilir elementlerin ortaya çıkarılması: Bu bileşenler herhangi bir olaya bağlı olmaksızın ve hangi senaryo olursa olsun gerçekleşmesi kesin olan bileşenlerdir.

5.  Kritik belirsizlikleri tanımlamak: Her planda kritik belirsizlikler mevcuttur. Senaryo planlamak için bunları aramak ve bunlara hazırlıklı olmak gereklidir. Kritik belirsizlikler genelikle önceden belirlenebilir bileşenler ile ilişkilidirler. Önceden belirlenebilir bileşenlerle ilgili varsayımlar sorgulanarak ortaya çıkarılabilirler.

6.  Senaryoları oluşturmak: Kritik belirsizliklerin uçlarda aldıkları şekillerde göre senaryolar yazılır.

ARGE, senaryo planlama hizmeti ile bugünden net olarak görülemeyen ancak olma ihtimali olan durumlarla ilgili şirketlerin etkin ve yaratıcı stratejiler oluşturmalarına öncülük ederek, gelecekteki belirsizlikler karşısında şirketlerin daha donanımlı olmalarını sağlamaktadır.

ARGE, aynı zamanda ülke stratejilerinin geliştirilmesinde de bu metodolojiyi kullanarak çeşitli çalışmalara öncülük yapmıştır. “Yarını Arayışlar” toplantısında kullanılan senaryolara buradan ulaşabilirsiniz.