Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Strateji
Strateji Geliştirme

“Rekabette Kalıcı Üstünlük İçin…”

ARGE, müşterilerinin gelecekteki başarılarını garanti altına almalarına geleneksel strateji geliştirme yaklaşımlarından oldukça farklı ve etkin yöntemler ile destek olur. Bu yaklaşımların temel farklılığı bizim vizyon ve strateji seçeneklerinden ileriye gidip, stratejilerin uygulamaya konabilmesi için gerekli yaklaşımları da geliştirebilme becerimizden kaynaklanmaktadır.

stratejigrafiStrateji geliştirme çalışmalarımızın yoğunlaştığı birinci temel konu stratejik yönün belirlenmesidir. Stratejik yön rakiplere üstünlüğü ve şirketin yarattığı değerin sürekli yükselmesini sağlayan ana unsurdur. Kuvvetli ve organizasyon geneline yaygın bir stratejik yönü olmayan şirketler sürdürülebilir başarıyı yakalayamazlar.

Bunun yanısıra, değişen şartlarda etkin stratejiler geliştirmenin şirketin stratejik becerisi haline gelmesi, bu çalışmaların ikinci önemli hedefidir. Bu stratejik beceri sayesinde ARGE’nin müşterileri pazar ve rekabet şartlarını yakından izleyip etkin strateji geliştirmeyi düzenli aktiviteleri arasına almaktadırlar.

Günümüzde başarının ilk adımı şirketin tüm bölümlerinin ortak hedefler doğrultusunda yol alacağı yönünü belirlemektir. Stratejik hedefler,Stratejik Yönü Belirleme ve Uygulama

  • Büyüme ve gelirlerin artırılması,
  • Etkin maliyet ve yatırım yönetimi olmak üzere iki temel başlıkta toplanabilirler.

Büyüme stratejilerinin birçok çeşidi vardır. Bunlar en temel rekabet sorgulamasından (Gelirlerimizi karlı olarak nasıl artırırız? Hangi pazarlara girmeliyiz?), daha özel taktik seçeneklerine (Hangi satış / dağıtım kanallarını kullanmalıyız? Kimlerle iş ortaklıkları gerçekleştirmeliyiz?) ve temel değişimleri öngörmeye kadar (Bugünkü iş alanımızdan farklı bir rekabet üstünlüğü sağlayacak alanlara nasıl geçebiliriz?) uzanırlar.

Maliyet ve yatırım yönetimi stratejilerinde benzer seçenekler bulunmaktadır. Bunlar temel fonksiyonların yeniden yapılanmasından (Satış ve pazarlama etkinliğimizi hangi değişimler ve teknoloji kullanımları ile daha etkin hale getirebiliriz?) kaynakların optimal kullanımına kadar uzanırlar. Bu iki temel yönde başarısı kanıtlanmış uygulama metodolojilerimiz sayesinde müşterilerimize katma değeri yüksek ve hızlı stratejik değişimleri sunmamız mümkün olmaktadır.

strateji2grafiGeliştirilen stratejilerin yaratıcılığı ve farklılıkları, uygulamaya geçirilmediğinde şirkete hiçbir fayda sağlamayacaktır. Uygulanabilir stratejiler için hem geliştirme hem de uygulama aşamalarında önemli öngörüler gerekmektedir.ARGE stratejilerin uygulanmasında kullandığı ve dünyadaki birçok örnekte başarı ile kullanılan bir metodoloji olan “Balanced Scorecard” yaklaşımlarını strateji geliştirme aşamasına da entegre ederek müşterilerine iki önemli avantaj yaratmaktadır: yüksek uygulanabilirliğe sahip stratejiler; kısa ve etkin strateji gerçekleştirme süreci.

 

“ARGE’nin, strateji, yönetim sistemleri ve uluslararası kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi konularındaki derin bilgi ve deneyimlerini ülkemiz şartlarına uyarlama konusundaki becerileri dikkat çekicidir.”
Mustafa V. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding

“ARGE ile, “Stratejik İrdeleme”, “Organizasyon Geliştirme” ve “Süreç İyileştirme” projelerini gerçekleştirdik. ARGE elemanlarının bizim takımımızın uyumlu birer oyuncusu olduğu bu dönemde şirket karlılığında ve şirketin borsa değerinde sıçrama sağladık.”
Melih Batılı, Genel Müdür, Demirdöküm