Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Strateji
Ülke Stratejileri

strateji-3Ülke stratejileri yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar olmak üzere iki farklı gruba yönelik oluşturulmuş bir hizmettir. İki farklı bölümden oluşmaktadır:

  • Ülkenin mevcut durumunun makro düzeyde değerlendirilmesi, ülkeye stratejik önem katan alanların irdelenmesi.
  • Ülkenin kritik belirsizliklerindeki (ekonomik, politik, vb. eksenlerinde) değişimlerin değerlendirilerek, farklı gelecek senaryoları doğrultusunda ülke dinamiklerinin irdelenmesi.

Yatırımcıların beklentilerine göre bu iki bölümün çalışma içindeki ağırlıkları farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak;

  • Yerel yatırımcılara, gelecek senaryoları odaklı yapılacak çalışmalar ile, faaliyet gösterdikleri veya faaliyet göstermeyi planladıkları sektörün ülke dinamiklerindeki değişim ile birlikte nasıl bir yapıya kavuşacağını değerlendirme fırsatı vermek amaçlanır.
  • Yabancı yatırımcılara, ülkeyi ve stratejik konularını daha yakından tanımaları için mevcut durum analizi odaklı yapılacak çalışmalar ile, faaliyet göstermeyi planladıkları sektörlerin ülke dinamikleri ile ilişkisi, bu sektörlerin mevcut durumu ve gelecekte farklı senaryolar doğrultusunda nasıl bir yapıya kavuşacaklarını değerlendirme fırsatı vermek amaçlanır.

ARGE’nin bu çalışmalardaki yetkinliği üç temel nedenden kaynaklanmaktadır:

  • Farklı sektörlerde, farklı boyutlarda şirketlerle çalışmanın getirdiği bütünü görme avantajı,
  • Sadece ulusal ekonomik değerler ve istatistiklerle değil, iş dünyasının gerçekleri ile ülke durumunu değerlendirme imkanı,
  • Senaryolar ile çalışma konusundaki deneyimi ve bilgi birikimi.